1. ročník

Domácí úkoly jsou rozdělené podle jednotlivých měsíců. V případě potřeby můžeš kontaktovat svého učitele.

1.A stola@zsdruzby.cz

1.B novosadova@zsdruzby.cz
 

DOMÁCÍ ÚKOLY - BŘEZEN 29. 3. - DUBEN 6. 4.

Český jazyk

 Vyvození z

Matematika

 Opakování

Prvouka

 

 

DOMÁCÍ ÚKOLY - DUBEN 6. 4.

Český jazyk

Písmeno Z

Matematika

Opakování sčítání a odčítání