1. ročník

Domácí úkoly jsou rozdělené podle jednotlivých měsíců. V případě potřeby můžeš kontaktovat svého učitele.

1.A siederova@zsdruzby.cz

1.B hricikova@zsdruzby.cz

1.C drozdova@zsdruzby.cz

DOMÁCÍ ÚKOLY - BŘEZEN

Český jazyk

  • procvičovat čtení ve slabikáři od začátku do strany 47
  • opakovat tvary naučených písmen (psací i tiskací)
  • dopsat žlutou písanku od začátku do písmenka Z

Čti a procvičuj

Čti o zimě

Čti pozorně text

Psaní - procvičování

Matematika

  • dokončit celou učebnici
  • procvičovat sčítání a odčítání do 10 online - odkazy na FB

Počítaní do 10

DOMÁCÍ ÚKOLY - DUBEN

Český jazyk

  • procvičovat čtení ve slabikáři od strany 46 do strany 78
  • dopsat žlutou písanku až do konce
  • vypracovat pracovní listy k novým písmenkám

Písmeno C

Písmeno Z

Písmeno H

Písmeno Š

Písmeno C

Písmeno Č

Matematika

  • procvičovat příklady na sčítání a odčítání do 10
  • číselná řada do 20, orientace na číselné ose

Opakování do 10

Sčítání a odčítání do 10

Pohádkové počítání

Číselný obor do 20

Počítání do 20

Číselná osa

Početní kameny 1

Početní kameny 2

© 2016 - 2020 Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace