2. ročník

Domácí úkoly jsou rozdělené podle jednotlivých měsíců. V případě potřeby můžeš kontaktovat svého učitele.

2.A siederova@zsdruzby.cz

2.B hricikova@zsdruzby.cz

2.C drozdova@zsdruzby.cz

 

DOMÁCÍ ÚKOLY - BŘEZEN 29. 3. - DUBEN 6. 4.

úkoly zadané v rámci jednotlivých tříd

Český jazyk

Velikonoční čtení s obrázky

Velikonoční úkoly

Matematika

Malované čtení se slovními úlohami

Prvouka

 

DOMÁCÍ ÚKOLY - DUBEN 6. 4.

úkoly zadané v rámci jednotlivých tříd

Český jazyk

Čtení o kocourovi

Čtení slabikář

Tvrdé souhlásky

Matematika

Opakování do 20

Opakování sčítání a odčítání 100

Prvouka