3. ročník

Domácí úkoly jsou rozdělené podle jednotlivých měsíců. V případě potřeby můžeš kontaktovat svého učitele.

3.A kovarikova@zsdruzby.cz

3.B hanzlova@zsdruzby.cz

DOMÁCÍ ÚKOLY - Listopad -  od 3. 11. - 6. 11.

Zadání domácích úkolů

Český jazyk

Čtení

Psaní 1

Psaní 2

Psaní 3

Matematika

Opakování

Násobení 3

Opakování 2

Prvouka

Orientace v krajině

DOMÁCÍ ÚKOLY - Listopad -  od 9. 11. - 13. 11.

informace k úkolům

Český jazyk

Souhlásky

Kořen slova

Matematika

Násobilka

Prvouka

Poloha Čr

Místo, kde žijeme

 

DOMÁCÍ ÚKOLY - Listopad -  od 16. 11. - 20. 11.

zadání úkolů

Český jazyk

Psaní a čtení

Slova příbuzná

Matematika

Opakování

Prvouka

Místo, kde žijeme 1

Místo, kde žijeme 2

Místo, kde žijeme - ČR

 

DOMÁCÍ ÚKOLY - Listopad -  od 23. 11. - 27. 11.

Zadání úkolů

Český jazyk

Párové souhlásky

Vyjmenovaná slova po b

Psaní

Matematika

Násobení

Prvouka

Prvouka opakování

Anglický jazyk

Číslice