3. ročník

Domácí úkoly jsou rozdělené podle jednotlivých měsíců. V případě potřeby můžeš kontaktovat svého učitele.

3.A kovarikova@zsdruzby.cz

3.B hanzlova@zsdruzby.cz

DOMÁCÍ ÚKOLY - BŘEZEN 29. 3. - DUBEN 6. 4. 

zadání úkolů

Český jazyk

Opakování

Slova protikladná

Matematika

Zábavné počítání

Násobení a dělení

Anglický jazyk

Domácí úkoly

Prvouka

Jaro

Velikonoce

 

DOMÁCÍ ÚKOLY - BŘEZEN 29. 3. - DUBEN 6. 4. 

zadání domácích úkolů

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po v - cvičení

Vyjmenovaná slova po v

Matematika

Anglický jazyk

Zoo words

Animals pracovní list

Zadání úkolů

Prvouka

Horniny a nerosty