4. ročník

Domácí úkoly jsou rozdělené podle jednotlivých měsíců. V případě potřeby můžeš kontaktovat svého učitele.

4.A travnickova@zsdruzby.cz

4.B molinkova@zsdruzby.cz

4.C rac@zsdruzby.cz

DOMÁCÍ ÚKOLY - Listopad od 3. 11. - 6. 11.

4.A

Zadání domácích úkolů pro 4.A

Český jazyk

Vyjmenovaná slova b

Matematika

Násobilka 6

Přírodověda

Pes domácí

Vlastivěda

Povrch ČR

4.B,C

Český jazyk

Podstatná jména 2

Podstatná jména 3

Podstatná jména 4

Podstatná jména 5

Slovesa

Matematika

Opakování do 1000

DOMÁCÍ ÚKOLY - Listopad od 9. 11. - 13. 11.

4.A

Zadání domácích úkolů pro 4.A

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po L - předpony

Matematika

Násobilka 7-8, procvičování

Přírodověda

Lesní savci

Vlastivěda

Vodstvo - část řeky

Anglický jazyk

There is, there are 1

There is, there are 2

4.B,C

Český jazyk

Podstatná jména

Matematika

Násobení a dělení

Prvouka

Stavba těla rostlin

Vlastivěda

Naše vlast

DOMÁCÍ ÚKOLY - Listopad od 23. 11. - 27. 11.

4.A

Domácí úkoly na týden 23.-27.11.

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po p, stavba slova

Matematika

Procvičování

Přírodověda

Opakování

Vlastivěda

Vodstvo a řeky ČR

Anglický jazyk

Commands 1

Commands 2

4.B,C

Český jazyk

Básnička

Tvary slov

Legenda

Opakování

Určování pádů

Matematika

Dělení, násobení 4

Násobilka 4

Odčítání

Prvouka

Otázky

Živočichové

Vlastivěda

Praha