4. ročník

Domácí úkoly jsou rozdělené podle jednotlivých měsíců. V případě potřeby můžeš kontaktovat svého učitele.

4.A bednarova@zsdruzby.cz

4.B reichlova@zsdruzby.cz

DOMÁCÍ ÚKOLY - BŘEZEN

Český jazyk

Matematika

Anglický jazyk

Přírodověda

 • zopakovat rostliny a živočichy lidských sídel, pročíst a naučit učivo až po str. 58

 • připravit si otázky průběžně s učivem

Vlastivěda

 • opakování pravěk, nastudování (přečíst)

 • příchod Slovanů, Sámův kmenový svaz- až po str. 11

 • vypracovat otázky na str. 12

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY K ÚKOLŮM PRO KONTROLU

DOMÁCÍ ÚKOLY - DUBEN

Český jazyk

 • opakování vyjmenovaných slov - přiložené materiály
 • vzory podstatných jmen:
  • opakovat vzory rodu středního (město, moře kuře, stavení)
  • naučit se vzory rodu ženského (žena, růže, píseň, kost)
 • podle učebnice: str. 80 - skloňování vzoru žena, písemně vypracovat na str. 82 cv. 10
 • podle učebnice: str. 84 - skloňování vzoru růže, písemně vypracovat na str. 85 cv. 3
 • podle učebnice: str. 87 - skloňování vzoru píseň, písemně vypracovat na str. 86 cv. 5a
 • podle učebnice: str. 91 - skloňování vzoru kost, písemně vypracovat na str. 92 cv. 3

Vyjmenovaná slova 1

Vyjmenovaná slova 2

Matematika

 • nadále procvičovat počítání do 1 milionu-pamětně i písemně
 • písemné sčítání a odčítání
 • písemné násobení a dělení přiložené materiály

Procvičování násobení a dělení

Procvičování písemné násobení

Anglický jazyk

Aj 1

Aj 2

Aj 3

Aj 4

Aj 5

Aj 6

Aj 7

Aj IVP

Přírodověda

 • zopakovat rostliny a živočichy lidských sídel, pročíst a naučit učivo až po str. 58   (opakování)
 • nově si pročti a prolistuj učivo Rostliny a živočichové, kteří žijí v parku a na louce
 • až po str. 64 (v učebnici Přírodověda)

Vlastivěda

 • opakování Pravěk
 • podle učebnice Vlastivědy si přečti učivo na str. 13-14-Velkomoravská říše
 • na str. 16-18 si pročti učivo Vznik českého státu, Vláda Přemyslovců
 • pokus si odpovědět na otázky na str. 15-(Opakování č. 2)
 • stačí si pročíst učivo a uvědomit si, o čem jsi četl, co ses dověděl

© 2016 - 2020 Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace