6. ročník

Domácí úkoly jsou rozdělené podle jednotlivých měsíců. V případě potřeby můžeš kontaktovat svého učitele.

6.A suchanek@zsdruzby.cz

6.B pavelkova@zsdruzby.cz

DOMÁCÍ ÚKOLY - ČERVEN -1. týden od 4. 6.

Český jazyk

Matematika

Anglický jazyk

Fyzika

Dějepis

Přírodopis

Zeměpis

DOMÁCÍ ÚKOLY - ČERVEN - 2. týden od 11. 6.

Český jazyk

Matematika

Anglický jazyk

Fyzika

Dějepis

Přírodopis

Zeměpis

DOMÁCÍ ÚKOLY - ČERVEN - 3. týden od 18. 6.

Český jazyk

Matematika

Anglický jazyk

Fyzika

Dějepis

Přírodopis

Zeměpis