6. ročník

Domácí úkoly jsou rozdělené podle jednotlivých měsíců. V případě potřeby můžeš kontaktovat svého učitele.

6.A bittova@zsdruzby.cz

6.B pavlovska@zsdruzby.cz

DOMÁCÍ ÚKOLY - Listopad od 3. 11. - 6. 11.

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po B

Matematika

Jednotky obsahu

Obsah čtverce a obdélníku 

Anglický jazyk

Have to be 1

Have to be 2

Fyzika

Atomy a molekuly

Dějepis

Doba bronzová

Přírodopis

Jednobuněčné a mnohobuněčné organismy

Zeměpis

Globus - zmenšený model Země

DOMÁCÍ ÚKOLY - Listopad od 3. 11. - 6. 11.

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po B

Matematika

Jednotky délky

Jednotky délky IVP

Anglický jazyk

Have to be 1

Have to be 2

Fyzika

Atomy a molekuly

Dějepis

Doba bronzová

Přírodopis

Jednobuněčné a mnohobuněčné organismy

Zeměpis

Globus - zmenšený model Země

DOMÁCÍ ÚKOLY - Listopad od 9. 11. - 13. 11.

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po M

Matematika

Povrch krychle

Povrch kvádru

Tělesa

Anglický jazyk

To be, to have 1

To be, to have 2

Fyzika

Magnetické vlastnosti látek

Dějepis

Přírodopis

Buňky k organizmu

Zeměpis

Orientace na Zemi

DOMÁCÍ ÚKOLY - Listopad od 9. 11. - 13. 11.

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po M

Matematika

IVP - opakování násobilky

Obsah čtverce

Anglický jazyk

To be, to have 1

To be, to have 2

Fyzika

Magnetické vlastnosti látek

Dějepis

Starověk a vznik nových států

Přírodopis

Buňky k organizmu

Zeměpis

Orientace na Zemi

DOMÁCÍ ÚKOLY - Listopad od 16. 11. - 20. 11.

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po S

IVP

Matematika

Desetinná čísla

IVP

Přirozená čísla IVP

Vyjádření části z celku

Anglický jazyk

Time 1

Time 2

Fyzika

Magnetické pole

Dějepis

Život v Mezopotámii

Přírodopis

Jak zkoumáme přírodu

Zeměpis

Země v pohybu

DOMÁCÍ ÚKOLY - Listopad od 16. 11. - 20. 11.

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po S

IVP

Matematika

Tělesa

Tělesa IVP

Anglický jazyk

Time 1

Time 2

Fyzika

Magnetické pole

Dějepis

Život v Mezopotámii

Přírodopis

Jak zkoumáme přírodu

Zeměpis

Země v pohybu

DOMÁCÍ ÚKOLY - Listopad od 23. 11. - 27. 11.

Český jazyk

Psaní Ě/JE

Matematika

Zlomky

Anglický jazyk

Tr. time 1

Tr. time 2

Fyzika

Magnetizace látky

Dějepis

Fénicie a Palestina

Přírodopis

Význam a třídění organismu

Zeměpis

Oběh Země kolem Slunce