6. ročník

Domácí úkoly jsou rozdělené podle jednotlivých měsíců. V případě potřeby můžeš kontaktovat svého učitele.

6.A suchanek@zsdruzby.cz

6.B pavelkova@zsdruzby.cz

DOMÁCÍ ÚKOLY - DUBEN

Český jazyk

Matematika

Anglický jazyk

Fyzika

Dějepis

Přírodopis

Zeměpis

Informatika

Přečíst jednotlivé prezentace, doplnit chybějící zápisy v sešitu a vypracovat úkoly na konci prezentací (do sešitu).

© 2016 - 2020 Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace