9. ročník

Domácí úkoly jsou rozdělené podle jednotlivých měsíců. V případě potřeby můžeš kontaktovat svého učitele.

9.A stalova@zsdruzby.cz

DOMÁCÍ ÚKOLY - BŘEZEN

Český jazyk

Matematika

Anglický jazyk

Fyzika

Dějepis

Přírodopis

Zeměpis

Německý jazyk

Informatika

Přečíst jednotlivé prezentace (Hardware1, Hardware2, ….). Doplnit chybějící zápisy v sešitu. Vypracovat úkoly na konci prezentací (do sešitu)

Chemie

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY K ÚKOLŮM PRO KONTROLU

DOMÁCÍ ÚKOLY - DUBEN

Český jazyk

Matematika

Anglický jazyk

Fyzika

Dějepis

Přírodopis

Zeměpis

Německý jazyk

Informatika

Přečíst jednotlivé prezentace, doplnit chybějící zápisy v sešitu a vypracovat úkoly na konci prezentací (do sešitu).

Chemie

 

© 2016 - 2020 Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace