9. ročník

Domácí úkoly jsou rozdělené podle jednotlivých měsíců. V případě potřeby můžeš kontaktovat svého učitele.

9.A moravcinska@zsdruzby.cz

DOMÁCÍ ÚKOLY - Listopad od 23. 11. - 27. 11.

Český jazyk

Komunikační výchova

Matematika

Výpočet neznámé ze vzorce

Úlohy o pohybu

Slovní úlohy

Slovní úlohy 3

Anglický jazyk

 

Fyzika

Střídavý proud

Dějepis

Občanská válka USA

Přírodopis

 

Zeměpis

Zlínský kraj

Německý jazyk

Přeložte věty

Chemie

Neutralizace