9. ročník

Domácí úkoly jsou rozdělené podle jednotlivých měsíců. V případě potřeby můžeš kontaktovat svého učitele.

9.A stalova@zsdruzby.cz

DOMÁCÍ ÚKOLY - ČERVEN - 1. týden od 4. 6.

Český jazyk

Matematika

Anglický jazyk

Fyzika

Dějepis

Přírodopis

Zeměpis

Německý jazyk

Chemie

DOMÁCÍ ÚKOLY - ČERVEN - 3. týden od 18. 6.

Český jazyk

Matematika

Anglický jazyk

Fyzika

Dějepis

Přírodopis

Zeměpis

Německý jazyk

Chemie