ZŠ a MŠ Družby, Karviná>Mateřská škola>Informace pro rodiče>Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

  • stanovil ředitel školy a jsou platná od 3.1. 2017

Žádosti o přijetí jsou podávány ve stanoveném termínu a lze je podat i po stanoveném termínu. V případě, že počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nedosáhl kapacity MŠ, budou děti přijímány až do naplnění kapacity MŠ. Poté již žádosti přijímány nebudou. Tyto žádosti však budou evidovány a v případě uvolnění místa budou zákonní zástupci kontaktováni.

Kritéria k rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případech, kdy počet žádostí o přijetí překročí stanovený počet dětí na jednu třídu dle vyhl. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání stanovil ředitel školy takto:

  • dítě po odkladu povinné školní docházky
  • dítě v posledním ročníku MŠ před zahájením povinné školní docházky ( dítě 5-leté)
  • dítě, jehož sourozenec již mateřskou školu navštěvuje
  • věk dítěte

Z těchto kritérií může ředitel školy stanovit výjimku v případě, že třídy nebudou naplněny do stanoveného počtu a kapacity mateřské školy.

Kritéria přijímání dětí