Aktuality

Filmový klub GRAMMY

Ve čtvrtek 7.12.2017 8 členů FILMOVÉHO KLUBU navštívilo

Fotoateliér p. Anny Vlkové. Během besedy s fotografkou,

které se stal koníček povoláním, se žáci dozvěděli mnoho

zajímavého z její dlouholeté fotografické praxe.

 

 

Mikuláš na Družbě

 

Mikulášská nadílka v MŠ

 

Foto zde

 

Vánoční pečení v MŠ

Foto zde

 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU

 

Pozvání k vánočnímu stromu

 

Knihtisk ve 4.A

Dne 1. 12. čtenářský klub - Cesty příběhů

Součástí klubu jsou dílny realizované ve šk. roce 2017/2018

Studio Bez kliky připravilo pro náš čtenářský klub vzdělávací

program o tisku a knihtisku. Naše třída se proměnila v historickou

tiskárnu.Celkem se dílny zúčastnilo 14 žáků. Všichni velmi

pozorně sledovali a poslouchali a pak si každý sám vyzkoušel,

jak se tiskly knihy. Děti si zaslouží velkou pochvalu za aktivní spolupráci

a vzornou kázeň. Již v lednu 2018 se bude konat další dílna.

Tentokrát půjde o divadelní tvoření. Foto zde

 

Komunitní klub GRAMMY

Adventní výroba věnců.

Dne 29. 11. 2017 se ve třídě V. A konala v rámci projektu Grammy-Škola

jako centrum komunity, adventní výroba věnců. Žáci přišli i s rodiči a mnozí

z nich nevěděli, co je čeká, protože ještě nikdy věnce nevyráběli.

Po názorné ukázce paní učitelky se všichni dali do práce, která všechny

bavila. Dokladem toho byly krásné adventní věnce a o to větší radost,

že si je děti s rodiči vyrobili sami. Bylo to velmi hezké odpoledne.

Zuzana Kováříková

 

 

Halloween na Družbě

 

 

Šablony pro ZŠ Družby

zde

 

ŘEDITELSKÉ VOLNO 10.11.2017

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA

 

Na základě § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona

vyhlašuji z  provozních důvodů

v PÁTEK 10. LISTOPADU 2017

 

ŘEDITELSKÉ VOLNO 

 

pro žáky Základní školy a Mateřské školy Družby, Karviná, příspěvkové organizace

Školní družina a školní jídelna bude v tento den uzavřena.

 

V Karviné dne 31.10. 2017

 

Mgr. Andrzej Szyja, ředitel školy

 

 

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Na základě § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona

vyhlašuji z organizačních a provozních důvodů

v PÁTEK 29. ZÁŘÍ 2017

ŘEDITELSKÉ VOLNO

pro žáky Základní školy a Mateřské školy Družby,

příspěvkové organizace

 

Školní družina a školní jídelna bude v tento den uzavřena.

 

V Karviné dne 19.9.2017

Mgr. Andrzej Szyja, ředitel školy

 

Slavnostní vítání prvňáčků

Slavnostní přivítání prvňáčků

 

První školní den školního roku 2017/2018 jsme v naší Základní škole Družby zvlášť srdečně přivítali naše prvňáčky s jejich rodiči.

Při slavnostním okamžiku pasování na prvňáčky nám byli v tělocvičně školy nápomocni nejstarší žáci. Šerpa a pamětní list, které děti dostaly, jsou důkazem toho, že se stali žáky naší školy. Slavnostní atmosféru významného aktu pro nejmenší žáky znásobila přítomnost hostů, kteří zastupovali naše město, a to náměstka primátora Karviné pana Ing. Miroslava Hajdušíka a paní Bc. Jarmily Szurmanové z odboru sociálních věcí Magistrátu. O příjemnou náladu se postaral i taneční kroužek naší školy pod vedením Mgr. Jany Siederové.

Milí prvňáčci, dnešní den je pro Vás velmi významný. Začínají Vám dny, v nichž se nejen naučíte číst, psát a počítat a dozvíte se spoustu nových věcí, ale seznámíte se i s novými kamarády. Věříme, že jste se do školy těšili a Vaše nadšení z nových dní Vám vydrží celých dalších devět let.

Mgr. K. Zmrzlíková

 

Focení tříd - školní rok 2016/2017

Fotogalerie zde

 

Školní noviny DRUŽBÁČEK

Právě vyšlo 1. letní číslo školních novin DRUŽBÁČEK. Najdete v něm velký rozhovor s panem ředitelem, seznam všech klubů a kroužků, které se vedou na naší škole v rámci projektu GRAMMY a spoustu dalších informací.

Přejem Všem žákům a zaměstnancům školy krásné prázdniny plné sluníčka a odpočinku.

DRUŽBÁČEK - 1. letní číslo

 

Ředitelské volno 30. 6. 2017

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna zde

 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

naleznete zde

 

Den dětí na Družbě 2017

Ve čtvrtek 1. června 2017 se v areálu naší školy uskutečnily oslavy Dne dětí.
Pořádajícími organizacemi byly:
Statutární město Karviná, Městská policie Karviná, Sociální služby Karviná, Slezská diakonie, Sdružení Romů Severní Moravy a samozřejmě ZŠ a MŠ Družby.
Od 14:00 hod. se mohli žáci, jejich rodiny i kamarádi zapojit do oslav sledováním kulturního programu a následně ověřením svých dovedností na různých stanovištích, které pro ně pořadatelé připravili.

Ing. Marie Cudráková

Fotogalerie zde

 

Zápis do 1. tříd

Ve dnech 3.-4. dubna 2017 proběhl na naší škole zápis žáků do 1. tříd pro školní rok 2017/2018. K zápisu se dostavilo 63 dětí, 1 chlapec ale nemohl být zapsán, protože nesplňoval věkovou hranici.
Ing. Marie Cudráková

 

Zápis do 1. třídy

 

Informace k zápisu zde.

© 2016 - 2019 Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace