Aktuality

PŘÁNÍ

 

Vánoční workshop 1. tříd

Vánoční workshop prvních tříd .

V dnešním předvánočním workshopu naši prvňáčci vyráběli pro maminky andílky a přáníčka.

Krásné VÁNOCE všem přejí všichni prvňáčci a paní učitelky.

 

VÁNOČNÍ TURNAJ VE FOTBALE

20. prosince 2017 se uskutečnil VÁNOČNÍ TURNAJ VE FOTBALE

mezi žáky 8. a 9. tříd, a poté mezi žáky 6. a 7. tříd.

Součástí turnaje byl i "speciální" zápas mezi výběrem žáků

II. stupně a vyučujícími.

Vítězem 1. kola turnaje se stali žáci hrající za 9. třídu - Nikolas

Gábor, Patrik Oračko, Michal Šandor, Matěj Tulej (8.A)

a Santiago Neméth (7.B).

Ve druhém kole zvítězili žáci 6.A - Alex Chudý, Radek Ferko,

Dominik Melichárek, Lukáš Oračko a David Pazdera.

Všem výhercům srdečně BLAHOPŘEJEME laughing

 

OMEZENÍ VÝUKY 19.12.2017

UPOZORNĚNÍ!!!

Z DŮVODU HAVÁRIE VODOVODNÍHO POTRUBÍ

JE DNES 19.12.2017

OMEZENO VYUČOVÁNÍ PRO VŠECHNY ŽÁKY

(ZŠ, PT, ŠD)

Žáci, kteří se stravují, si mohou vyzvednout

jídlo od 11,00 do 12,30 hodin do jídlonosičů.

 

Filmový klub GRAMMY

Ve čtvrtek 7.12.2017 8 členů FILMOVÉHO KLUBU navštívilo

Fotoateliér p. Anny Vlkové. Během besedy s fotografkou,

které se stal koníček povoláním, se žáci dozvěděli mnoho

zajímavého z její dlouholeté fotografické praxe.

 

 

Mikuláš na Družbě

 

Mikulášská nadílka v MŠ

 

Foto zde

 

Vánoční pečení v MŠ

Foto zde

 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU

 

Pozvání k vánočnímu stromu

 

Knihtisk ve 4.A

Dne 1. 12. čtenářský klub - Cesty příběhů

Součástí klubu jsou dílny realizované ve šk. roce 2017/2018

Studio Bez kliky připravilo pro náš čtenářský klub vzdělávací

program o tisku a knihtisku. Naše třída se proměnila v historickou

tiskárnu.Celkem se dílny zúčastnilo 14 žáků. Všichni velmi

pozorně sledovali a poslouchali a pak si každý sám vyzkoušel,

jak se tiskly knihy. Děti si zaslouží velkou pochvalu za aktivní spolupráci

a vzornou kázeň. Již v lednu 2018 se bude konat další dílna.

Tentokrát půjde o divadelní tvoření. Foto zde

 

Komunitní klub GRAMMY

Adventní výroba věnců.

Dne 29. 11. 2017 se ve třídě V. A konala v rámci projektu Grammy-Škola

jako centrum komunity, adventní výroba věnců. Žáci přišli i s rodiči a mnozí

z nich nevěděli, co je čeká, protože ještě nikdy věnce nevyráběli.

Po názorné ukázce paní učitelky se všichni dali do práce, která všechny

bavila. Dokladem toho byly krásné adventní věnce a o to větší radost,

že si je děti s rodiči vyrobili sami. Bylo to velmi hezké odpoledne.

Zuzana Kováříková

 

 

Halloween na Družbě

 

 

BURZA STŘEDNÍCH ŠKOL

Žáci 8. a 9.tříd se 14. listopadu zúčastnili "burzy středních škol"

v KD Družba.

Součástí burzy byly nejen prezentace škol z nejbližšího okolí,

ale také módní přehlídka a ukázka thajské masáže.

Foto zde.

 

 

Šablony pro ZŠ Družby

zde

 

BRÁNA ŘEMESLŮM OTEVŘENÁ

Brána řemeslům otevřená

Vycházející žáci naší školy se zúčastnili dne 8. 11. 2017

na Střední škole techniky a služeb v Karviné soutěže

Brána řemeslům otevřená. Cílem této soutěže bylo prakticky

ukázat žákům krásu řemesel a tím oživit upadající zájem

o jednotlivé profese. Žáci pak při rozhodování o svém

povolání získali konkrétní představu o jednotlivých oborech.

Díky této soutěži si každý žák základní školy mohl

pod odborným vedením pedagogů školy vyzkoušet jednotlivé

činnosti, specifické pro dané profese v duchu "škola hrou".

Ti nejúspěšnější pak byli pro vyšší motivaci odměněni

sladkou pozorností.

Mgr. K. Zmrzlíková

 

 

ŘEDITELSKÉ VOLNO 10.11.2017

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA

 

Na základě § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona

vyhlašuji z  provozních důvodů

v PÁTEK 10. LISTOPADU 2017

 

ŘEDITELSKÉ VOLNO 

 

pro žáky Základní školy a Mateřské školy Družby, Karviná, příspěvkové organizace

Školní družina a školní jídelna bude v tento den uzavřena.

 

V Karviné dne 31.10. 2017

 

Mgr. Andrzej Szyja, ředitel školy

 

 

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM - MICHAELA BADINKOVÁ

17.10.2017 Celé Česko čte dětem. Karvinou navštívila

herečka Michaela Badinková.

Čtení se zúčastnili také žáci čtenářského kroužku 

naší školy v doprovodu Mgr. Jany Siederové.

 

 

 

Archeopark v Chotěbuzi

Dne 22.9.2017 navštívily třídy 5.A a 5.B Archeopark v Chotěbuzi.

I když nám počasí nepřálo, zažili jsme hezké a velmi poučné dopoledne.

Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o životě Slovanů

na našem území.

Mgr. Z. Kovaříková

 

 

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Na základě § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona

vyhlašuji z organizačních a provozních důvodů

v PÁTEK 29. ZÁŘÍ 2017

ŘEDITELSKÉ VOLNO

pro žáky Základní školy a Mateřské školy Družby,

příspěvkové organizace

 

Školní družina a školní jídelna bude v tento den uzavřena.

 

V Karviné dne 19.9.2017

Mgr. Andrzej Szyja, ředitel školy

© 2016 - 2019 Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace