2. ročník

Domácí úkoly jsou rozdělené podle jednotlivých měsíců. V případě potřeby můžeš kontaktovat svého učitele.

2.A 

2.B 

 

DOMÁCÍ ÚKOLY - KVĚTEN 10. 5. 

úkoly zadané v rámci jednotlivých tříd

Český jazyk

Tvrdé souhlásky

Měkké souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Matematika

stránky v učebnici 24,27 (všechna cvičení)

Prvouka

Zaměstnání

Člověk ve společnosti