4. ročník

Domácí úkoly jsou rozdělené podle jednotlivých měsíců. V případě potřeby můžeš kontaktovat svého učitele.

4.A

4.B 

DOMÁCÍ ÚKOLY - KVĚTEN 10. 5. 

třída 4. A

Zadání úkolů

Český jazyk

Stavba věty

Matematika

Písemné násobení a dělení

Anglický jazyk

Od čtení ke psaní

Přírodověda

Ptáci a savci u rybníka

Vlastivěda

 Vláda Jiřího z Poděbrad

 

třída 4. B, C:

Český jazyk

Matematika

Přírodověda

Anglický jazyk

AJ - opakování

Vlastivěda