8.ročník

Domácí úkoly jsou rozdělené podle jednotlivých měsíců. V případě potřeby můžeš kontaktovat svého učitele.

8.A 

8.B 

DOMÁCÍ ÚKOLY - Květen 3. 5.

Český jazyk

Tvoření slov odvozováním

IVP

Matematika

Thaletova kružnice

IVP

Množiny bodů v rovině

Jednotky délky opakování IVP

Anglický jazyk

Hero

Fyzika

Elektrický odpor

Dějepis

Kultura 1. pol. 19. stol

Přírodopis

Trávicí soustava

Zeměpis

Ústecký kraj

Německý jazyk

Vytvořte věty

Chemie

Hydroxidy

DOMÁCÍ ÚKOLY -KVĚTEN - 3. 5.

Český jazyk

Indoevropské jazyky

Matematika

Konstrukce trojúhelníku

Anglický jazyk

Hero

Fyzika

Zdroje el. napětí

Dějepis

Kultura 1. pol. 19. stol

Přírodopis

Trávicí soustava

Zeměpis

Ústecký kraj

Německý jazyk

Vytvořte věty

Chemie

Hydroxidy

DOMÁCÍ ÚKOLY -KVĚTEN - 17. 5.

Český jazyk

Metafora, metonymie

IVP

Matematika

Konstrukce lichoběžníku

Konstrukce rovnoběžníku

Anglický jazyk

Rodina

Fyzika

Odpor

Dějepis

Přírodopis

Vylučovací soustava

Zeměpis

Královehradecký kraj

Německý jazyk

Vyčasuj sloveso

Chemie

Použití hydroxidů v průmyslu

 

DOMÁCÍ ÚKOLY -KVĚTEN - 17. 5.

Český jazyk

Slovní zásoba

Matematika

Konstrukce s využitím výšky a těžnice

Anglický jazyk

Rodina

Fyzika

Ohmův zákon

Dějepis

Přírodopis

Vylučovací soustava

Zeměpis

Královehradecký kraj

Německý jazyk

Vyčasuj sloveso

Chemie

Použití hydroxidů v průmyslu