9. ročník

Domácí úkoly jsou rozdělené podle jednotlivých měsíců. V případě potřeby můžeš kontaktovat svého učitele.

9.A

DOMÁCÍ ÚKOLY - KKVĚTEN - 17. 5.

Český jazyk

Urči VH

Matematika

Finanční matematika měsíce

Finanční matematika dny

Finanční matematika 2 teorie

Anglický jazyk

Způsobová slovesa

Fyzika

Výzkum vesmíru

Vesmír pl

Dějepis

Přírodopis

Zeměpis

Rekreace

Německý jazyk

Přelož

Chemie

Enzymy