Žákovský parlament

ZVOLENÍ ČLENOVÉ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU (ŠKOLNÍ ROK 2019/2020)

Hlavní náplní a činností ŽP:

 • zapojení žáků do života školy
 • učení žáků lepším komunikačním dovednostem mezi sebou, ve vztahu k vyučujícím a všem dospělým
 • spolupodílení se na dodržování pravidel školy
 • vytvoření zázemí pro vyslovení názorů a námětů žáků týkajících se života školy
 • připomínky, náměty ke zlepšení chodu školy a jejího okolí, řešení problémů vzniklých během školního roku
 • organizace školních akcí a soutěží
 • seznámení žáků s plánovanými akcemi na další měsíc
 • aktualizace informací o ŠŽP na nástěnce, televizích v prostorách škol a webových stránkách

Zasedání parlamentu:

 • konají se 1 x do měsíce, případně dle potřeby, o jeho konání jsou žáci předem informováni
 • účastní se dva zástupci za káždou třídu
 • jsou dokumentována zápisem

 Akce Žákovského parlamentu – 1. pololetí

 • sběr papíru – jednotlivé třídy sbírají papír, v určených termínech (1x měsíčně) donesou papír k vážení, Mgr. Moravčinská napíše dané třídě body, po zvážení se papír odnese do příslušného kontejneru (z projektu „S panem Popelou“)
 • kontrola přezouvání, ŽK a psacích potřeb (každý žák má alespoň jednu propisku)
 • „Trikolóra“ – listopadu. Každý žák, který bude mít na sobě všechny barvy trikolóry (červená, modrá, bílá), dostane 1 bod. Nehodnotí se barva spodního prádla a přezůvek. Taktéž může žák získat bod za vlajku ČR, kterou si vyrobil a připnul na oblečení. Každý žák může získat max. 2 body.
 • „Halloween“ – října – soutěž o tematicky vyzdobenou třídu a nejoriginálnější masku
 • Soutěž o Vánoční výzdobu třídy – 6. prosince
 • Vánoční turnaj – 18. prosince – ve vybíjené – pro dívky 2. stupně (vítězné družstvo bude vyzváno týmem seskládaným z pedagogických pracovníků – jen ženy)

                           -  19. prosince – ve fotbale – pro chlapce 2. stupně (vítězné družstvo bude vyzváno týmem seskládaným z pedagogických pracovníků – jen muži)

Akce Žákovského parlamentu – 2. pololetí

Z důvodu vzniklé mimořádné události nebylo možno všechny plánované akce uskutečnit, akce budou přesunuty do dalšího školního roku,

 • sběr papíru – jednotlivé třídy sbírají papír, v určených termínech (1x měsíčně) donesou papír k vážení, Mgr. Moravčinská napíše dané třídě body, po zvážení se papír odnese do příslušného kontejneru (z projektu „S panem Popelou“)
 • kontrola přezouvání, ŽK a psacích potřeb (každý žák má alespoň jednu propisku)
 • „Násobilkový král“ - 27. února – pro 4. a 5. ročník (účastní se všichni žáci)

- 28. února – pro 6. – 9. ročník (účastní se všichni žáci)

 • ZŠ Družby má talent
 • Soutěž o nejoriginálnější jarní výzdobu třídy – 8. 4. 2020
 • Duben/květen – sportovní den – 1. stupeň – navrhuje florbal

                                               - 2. stupeň - stolní tenis či volejbal

 • Červen – atletika – družstva smíšené (dívky + chlapci)