Žákovský parlament

ZVOLENÍ ČLENOVÉ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU (ŠKOLNÍ ROK 2017/2018)

Předseda:

 
1. Místopředseda:  
2. Místopředseda:  
   

Členové:

 Zástupci:

4.A    Slepčíková Vanessa Giňová Michaela
4.B    Szakacs Michal Pechová Marie
5.A    Balog Koloman  Melichárek Damián
5.B    Portelekyová Denisa  Knyblová Natálie
6.A    Chudý Alex  Žiga Milan
6.B    Siváková Nikola  Pecha Václav
7.A    Šabacký Marek   
7.B    Németh Santiago Pecha Zdeněk
8.A    Toráč Damián Tokár Karel
8.B    Kirvej Mirek Sokolíčková žaneta
9.A    Balažovičová Markéta  Giňová Nikola
   
   

   

Hlavní náplní a činností ŠŽP je:

 • zapojení žáků do života školy
 • učení žáků lepším komunikačním dovednostem mezi sebou, ve vztahu k vyučujícím a všem dospělým
 • spolupodílení se na dodržování pravidel školy
 • vytvoření zázemí pro vyslovení názorů a námětů žáků týkajících se života školy
 • připomínky, náměty ke zlepšení chodu školy a jejího okolí, řešení problémů vzniklých během školního roku
 • organizace školních akcí a soutěží
 • seznámení žáků s plánovanými akcemi na další měsíc
 • aktualizace informací o ŠŽP na nástěnce a webových stránkách

 

Zasedání parlamentu:

 • konají se 1 x do měsíce, případně dle potřeby, o jeho konání jsou žáci předem informováni
 • řídí předseda a koordinuje koordinátor
 • účastní se alespoň jeden zástupce za třídu
 • jsou dokumentována zápisem

 

 

 

 

 

 

 


© 2016 - 2018 Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace