Žákovský parlament

ZVOLENÍ ČLENOVÉ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU (ŠKOLNÍ ROK 2018/2019)

 

Hlavní náplní a činností ŠŽP je:

 • zapojení žáků do života školy
 • učení žáků lepším komunikačním dovednostem mezi sebou, ve vztahu k vyučujícím a všem dospělým
 • spolupodílení se na dodržování pravidel školy
 • vytvoření zázemí pro vyslovení názorů a námětů žáků týkajících se života školy
 • připomínky, náměty ke zlepšení chodu školy a jejího okolí, řešení problémů vzniklých během školního roku
 • organizace školních akcí a soutěží
 • seznámení žáků s plánovanými akcemi na další měsíc
 • aktualizace informací o ŠŽP na nástěnce a webových stránkách

 

Zasedání parlamentu:

 • konají se 1 x do měsíce, případně dle potřeby, o jeho konání jsou žáci předem informováni
 • řídí předseda a koordinuje koordinátor
 • účastní se alespoň jeden zástupce za třídu
 • jsou dokumentována zápisem

 

 

 

 

 

 

 


© 2016 - 2019 Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace