Školní řád

Školní řád je k nahlédnutí zde.

© 2016 - 2019 Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace