Školní jídelna

PLATBA ZA STRAVOVÁNÍ:

Platba za stravování probíhá v hotovosti v kanceláři školní jídelny – vchod ze školního dvora.

Otevřeno denně po – pá od 7:45 – 9:00 hodin.

ZMĚNY V ODEBÍRÁNÍ OBĚDŮ:

odhlašování a přihlašování nutno nahlásit 2 pracovní dny předem (do 9:30hodin).

OBĚDY V DOBĚ NEMOCI:

v první den nemoci lze odebrat oběd do jídlonosiče, v ostatních dnech nemoci je nutno stravu odhlásit nebo lze odebírat obědy do jídlonosiče, ale již za plnou cenu obědu (54,-Kč).

 

Žáci jsou zařazování do kategorií dle dosaženého věku v daném školním roce.

I. kategorie - žáci narození po 31. 8. 2006

(1. třída - 4. třída)

II. kategorie - žáci narození od 1. 9. 2002 do 31. 8. 2005

(5. třída – 8. třída + odložená školní docházka 4. třída)

III. kategorie - žáci narození do 31. 8. 2001

(9. třída + odložená školní docházka 8. třída)

 

       602 509 896

 

CENA STRAVNÉHO:  

I. kategorie:    23,- Kč / 1 oběd
II. kategorie:   24,- Kč / 1 oběd
III. kategorie:  26,- Kč / 1 oběd
   
Cizí strávníci:  55,- Kč
Důchodci:  52,- Kč

© 2016 - 2019 Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace