Přípravná třída

 

 

 

Informace - Přípravná třída

Vážení rodiče, milé děti,

od středy 4. 11. opět otevíráme přípravnou třídu, a to v čase od   8 – 11 hod.

Sraz dětí je v 7:45 u vchodu do školní družiny, v 11:05 si žáky vyzvedáváte. Školní družina je uzavřena, obědy nejsou zajištěny. Účast žáků je dobrovolná. Děti, které se nebudou účastnit prezenční výuky, plní úkoly jako doposud, tzn. distančně (výdejní okénka na nádvoří školy). Prosíme o zajištění roušek pro Vaše děti a vyplněná čestná prohlášení o bezinfekčnosti. Veškerá platná vládní a hygienická opatření jsou z naší strany dodržena a zajištěna.

Těšíme se na vaši účast.   V Karviné, dne 3. 11. 2020

Bc. Kateřina Jachymčáková, třídní učitelka

Mgr. Andrzej Szyja, ředitel školy

 

Přípravná třída - uzavřena

Vážení rodiče, milí žáci

přípravná třída paní učitelky Bc. Kateřiny Jachymčákové je také uzavřena. 

 

Povinná distanční výuka

Vážení rodiče,

žáci, kteří nechodí do školy kvůli nemoci nebo karantény mají povinnou distanční výuku, to znamená vzdělávání na dálku. 
 
Pro úkoly budete chodit v pondělí na vrátnici školy mezi 9:00 až 11:30 nebo 14:00-15:30. 
 
Pokud dítě onemocní během týdne, je rodič povinen vyzvednout úkoly následující pracovní den. Vážení rodiče, milí žáci, současná situace není lehká, ale věříme, že ji spolu určitě zvládneme. Přeji všem mnoho zdraví a úspěšné zvládání všech úkolů.
 
ředitel Mgr. Andrzej Szyja
 
>> více aktualit