Přípravné třídy

 

 

 

Turistický kroužek - ŠTRAMBERK

Opět na výletě s turistickým kroužkem, tentokrát ve Štramberku.

Začali jsme Kamenárkou. Od ní jsme se vydali nahoru

k rozhledně, kam jsme nedošli. Přehlasovala nás většina,

která si vzala málo jídla a už chtěli na oběd. Po zhlédnutí okolí

Štramberka z věže TRÚBY jsme navštívili cukrárny, pekárny

a restaurace na náměstí.

Výlet jsme chtěli ukončit prohlídkou jeskyně ŠIPKA, ale ta

byla kvůli natáčení filmu veřejnosti nepřístupná. Tak se

kluci a holky alespoň točili na kolotoči.

Přestože sluníčko vylezlo až odpoledne užili jsme si nevšední

sobotu v přírodě.

 

 

Zápis dětí do MŠ

Zápis: 15.5 2018 8.00 - 15.00 hod. v budově mateřské školy

S sebou občanský průkaz a rodný list dítěte

O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitel školy

ve správním řízení. Výsledky budou v zákonné lhůtě oznámeny

zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním číslem

a to na přístupném místě ve škole:

na vstupních dveřích do MŠ, dále pak na informační tabuli MŠ

a na internetových stránkách školy.

Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

 

Kritéria pro přijímání žáků do MŠ školní rok 2018/2019

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Počet dětí k přijetí

 

 

 

 

Láska, klid, pohoda....jak na to???

Láska, klid, pohoda....jak na to???

            15. května 2018

>> více aktualit

přípravná

třída

Mgr. Jiřina Topinková hlavní budova

 


© 2016 - 2018 Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace