Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace

 

Adresa školy: třída Družby 1383, 735 06 Karviná - Nové Město
Email: zs-druzby@volny.cz
Telefon hl. budova: 596 311 317
Telefon školní jídelna: 602 509 896
Telefon MŠ:  596 311 778
Telefon třída MŠ: 739 407 412
IČO: 48 004 472
Datum zařazení do sítě: 1.1.1993
REDIZO: 600 135 900
Zařazení do školského rejstříku: 79–01–C ZŠ
Datová schránka: hcxsfgq
E-podatelna: e-podatelna@zsdruzby.cz
Bankovní spojení:  57-34791/0100
   
Kontaktní údaje zřizovatele školy
Zřizovatel: Statutární město Karviná
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
IČO zřizovatele: 00 297 534

 

Zaměstnanci školy:

   
Andrejkovičová Jana andrejkovicova@zsdruzby.cz učitelka MŠ
Baranová Lenka baranova@zsdruzby.cz učitelka MŠ
Mgr. Bednárová Alena bednarova@zsdruzby.cz třídní učitelka V. B
Mgr. Bittová Monika bittova@zsdruzby.cz třídní učitelka VII. B
Ing. Cudráková Marie cudrakova@zsdruzby.cz školní metodik prevence, správce webových stránek
Mgr. Drozdová Hana drozdova@zsdruzby.cz třídní učitelka IV. B
Mgr. Hellerová Věra hellerova@zsdruzby.cz třídní učitelka VI.B
Mgr. Hricíková Markéta hricikova@zdruzby.cz třídní učitelka III.A
Mgr. Hruška Miroslav hruska@zsdruzby.cz třídní učitel VIII. B
Chroboková Anna chrobokova@zsdruzby.cz vedoucí výdejny obědů
Jančálková Marie jancalkova@zsdruzby.cz asistentka pedagoga
Mgr. Kovaříková Zuzana kovarikova@zsdruzby.cz třídní učitelka třídy I. A
Kroková Jana krokova@zsdruzby.cz asistentka pedagoga
Mgr. Labudková Monika labudkova@zsdruzby.cz učitelka I. st.
Lukeš Rostislav lukes@zsdruzby.cz školník
Mgr. Moravčinská Martina moravcinska@zsdruzby.cz třídní učitelka třídy VII. A
Mgr. et Mgr. Novosadová Jana novosadova@zsdruzby.cz třídní učitelka II. B
Mgr. Ondruchová Iveta ondruchova@zsdruzby.cz třídní učitelka I.B
Panenková Renáta panenkova@zsdruzby.cz asistentka pedagoga
Mgr. Pavelková Alena pavelkova@zsdruzby.cz učitelka
Ing. Pawlitová Daniela  pawlitova@zsdruzby.cz ekonomka školy
Mgr. Polášková Madeleine polaskova@zsdruzby.cz třídní učitelka II. C
Mgr. Rác Josef rac.josef@zsdruzby.cz třídní učitel VI.A
Bc. Rác René rac@zsdruzby.cz učitel PT
Mgr. Reichlová Marie reichlova@zsdruzby.cz třídní učitelka III.B
Ressová Kristýna ressova@zsdruzby.cz učitelka MŠ
Mgr. Ryška David ryska@zsdruzby.cz zástupce ředitele školy (II. stupeň), ICT koordinátor
Salamonová Natálie salamonova@zsdruzby.cz asistent pedagoga
Bc. Sieder Miroslav sieder@zsdruzby.cz asistent pedagoga
Mgr. Siederová Jana siederova@zsdruzby.cz třídní učitelka V. A
Skotnicová Markéta sekretarka@zsdruzby.cz sekretářka
Mgr. Stalová Renata stalova@zsdruzby.cz třídní učitelka VIII. A
Mgr. Stolá Jana stola@zsdruzby.cz třídní učitelka II. A
Bc. Szmeková Adriana szmekova@zsdruzby.cz vedoucí učitelka MŠ
Mgr. Szyja Andrzej  szyja@zsdruzby.cz ředitel školy
Mgr. Trávníčková Ludmila travnickova@zsdruzby.cz třídní učitelka IV. A
Mgr. Wojdylová Gabriela wojdylova@zsdruzby.cz třídní učitelka IX. A
Mgr. Zmrzlíková Květuše zmrzlikova@zsdruzby.cz zástupce statutárního orgánu školy, zástupce ředitele školy (I. stupeň), výchovná poradkyně

 

FACEBOOK ŠKOLY
YOUTUBE ŠKOLY
   

 

© 2016 - 2018 Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace