Základní škola

Informace k zápisům do 1. tříd

Důležité informace pro rodiče budoucích prvňáčků:

Zápisy do prvních tříd probíhají v plném proudu. Vzor, jak správně vyplnit žádost o přijetí Vašeho dítěte do prvního ročníku, je vyvěšen na vstupních dveřích naší školy. Zde je také umístěna schránka, do které můžete vyplněné žádosti odevzdat.

V případě dotazů nás kontaktujte v dopoledních hodinách na tel. 596 311 317. 

Těšíme se na budoucí prvňáčky!

 

Přijímací řízení na střední školy - změna

Přečtěte si důležité informace, týkající se příjímacího řízení na SŠ zde.

 

On-line zápisy do 1. tříd 2020/2021

Vážení rodiče,

letošní zápisy do 1. tříd budou probíhat on-line formou od 1. 4. do 30. 4. 2020. Prosíme, přečtěte si informační dopis, kde jsou uvedené veškeré potřebné informace.

Informační dopis

Tiskopisy k vyplnění a vytisknutí:

Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání

Zápisní list pro šk. rok 2020/2021

Děkujeme Vám za spolupráci :)

>> více aktualit

Média

facebookhttps://www.karvina.cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-rozvoje/sdeleni-pro-zs-a-msMagistrát

Organizace školního roku 2019/2020

Zahájení šk. roku 2019/2020 2. 9. 2019
Den české státnosti 28. 9. 2019
Den vzniku samostatného československa 28. 10. 2019
Podzimní prázdniny 29. 10. - 30. 10. 2019
Den boje za svobodu a demokracii 17. 11. 2019
Vánoční prázdniny 23. 12. 2019 - 3. 1. 2020
Ukončení 1. pololetí - vysvědčení 30. 1. 2020
Pololetní prázdniny 31. 1. 2020
Jarní prázdniny 15. 2. - 23. 2. 2020
Velikonoční prázniny 9. 4. - 10. 4. 2020
Velikonoční pondělí 13. 4. 2020
Svátek práce 1. 5. 2020
Den vítězství 8. 5. 2020
Ukončení 2. pololetí - vysvědčení 30. 6. 2020
Hlavní prázdniny 1. 7. 2020 - 31. 8. 2020
Zahájení šk. roku 2019/2020 1. 9. 2020

Třídní schůzky a konzultace

Třídní schůzky 1. a přípravných tříd: 2. 9. 2019
Třídní schůzky: 19. 11. 2019 od 16:00
16. 4. 2020 od 16:00
Konzultace pro rodiče a zákonné zástupce: 23. 1. 2020 od 16:00
a po osobní domluvě, meilem nebo telefonicky s příslušným vyučujícím (třídním učitelem).
Pedagogické rady:

19. 11. 2019 ve 14:00
23. 1. 2020 ve 14:00
16. 4. 2020 ve 14:00
22. 6. 2020 ve 12:30

Školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně: Mgr. Květuše Zmrzlíková
telefon: 596 311 317
email: zmrzlikova@zsdruzby.cz
konzultační hodiny: kdykoliv po předchozí domluvě
pracovna: kabinet zástupce ředitele školy (přízemí)
Metodik prevence: Mgr. Monika Bittová
telefon: 596 311 317
email: bittova@zsdruzby.cz
konzultační hodiny: kdykoliv po předchozí domluvě
pracovna: kabinet ŠMP (přístavba B 63)
Speciální pedagog: Mgr. Radim Štefek
telefon: 596 311 317
email: stefek@zsdruzby.cz
konzultační hodiny: středa 11:00-13:30
čtvrtek 7:30-11:00
pátek 7:30-13:30
pracovna: kabinet speciálního pedagoga (B73- přístavba mezi 1. a 2. patrem)


© 2016 - 2020 Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace