Základní škola

 

Návrat do školy zvládáme skvěle !

 

Důležité informace - zdravotní stav dítěte

Vážení rodiče, prosíme o prostudování níže uvedených informací.

Do školy mohou chodit pouze zdravé děti !!! Bezpečnost a zvláštní provoz školy.

 

Otevření školy 25. 5. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

blíží se den, kdy se otvírá škola pro žáky I. stupně. Škola je na otevření připravená, všechny prostory školy prošly důkladnou dezinfekcí a bezpečné rozestupy budou dodržovány. Posíláme Vám potřebné organizační informace, a prosíme Vás o jejich důkladné přečtení.

Všechna organizační opatření jsou v souladu s manuálem MŠMT, který školy mají přizpůsobit svým potřebám.

Den nástupu: pondělí 25. 5. 2020 v 7:50

  • Žáci budou využívat 5 vchodů do školy, aby se neshlukovali a dodržovali stanovené rozestupy. Na příslušném vchodě, který žáci používají, bude vylepený název třídy.

Vchod od družiny:                 přípravná třída

Hlavní vchod:                       1. ročníky 

Vchod od jídelny:                 3. ročníky a 4. B

Vchod od malé tělocvičny:    2. ročníky a 4. A

Vchod od velké tělocvičny:   5. ročníky 

 

!!!Děti musí mít s sebou 2 roušky a sáček. Vyplněné a podepsané čestné prohlášení!!!!

Rodiče nemohou být do školy vpuštěni pod jakoukoliv záminkou dle vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Prosíme o respektování tohoto nařízení. Kontaktujte školu v případě potřeby telefonicky nebo e-mailem.

Jídelna

Žáci, kteří nemají obědy zdarma a chtějí obědvat ve škole, musí tuto informaci nahlásit vedoucí jídelny ve čtvrtek 21. 5. 2020 v čase, kdy se rozdávají úkoly! Žáci, kteří mají oběd zdarma, nemusí hlásit nic.

Věříme, že všechna opatření spolu zvládneme a už se na Vás moc těšíme J.

Mgr. Andrzej Szyja, ředitel školy a kolektiv učitelů a zaměstnanců školy

>> více aktualit

Média

facebook      https://www.karvina.cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-rozvoje/sdeleni-pro-zs-a-ms

Organizace školního roku 2019/2020

Zahájení šk. roku 2019/2020 2. 9. 2019
Den české státnosti 28. 9. 2019
Den vzniku samostatného československa 28. 10. 2019
Podzimní prázdniny 29. 10. - 30. 10. 2019
Den boje za svobodu a demokracii 17. 11. 2019
Vánoční prázdniny 23. 12. 2019 - 3. 1. 2020
Ukončení 1. pololetí - vysvědčení 30. 1. 2020
Pololetní prázdniny 31. 1. 2020
Jarní prázdniny 15. 2. - 23. 2. 2020
Velikonoční prázniny 9. 4. - 10. 4. 2020
Velikonoční pondělí 13. 4. 2020
Svátek práce 1. 5. 2020
Den vítězství 8. 5. 2020
Ukončení 2. pololetí - vysvědčení 30. 6. 2020
Hlavní prázdniny 1. 7. 2020 - 31. 8. 2020
Zahájení šk. roku 2019/2020 1. 9. 2020

Třídní schůzky a konzultace

Třídní schůzky 1. a přípravných tříd: 2. 9. 2019
Třídní schůzky: 19. 11. 2019 od 16:00
16. 4. 2020 od 16:00
Konzultace pro rodiče a zákonné zástupce: 23. 1. 2020 od 16:00
a po osobní domluvě, meilem nebo telefonicky s příslušným vyučujícím (třídním učitelem).
Pedagogické rady:

19. 11. 2019 ve 14:00
23. 1. 2020 ve 14:00
16. 4. 2020 ve 14:00
22. 6. 2020 ve 12:30

Školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně: Mgr. Květuše Zmrzlíková
telefon: 596 311 317
email: zmrzlikova@zsdruzby.cz
konzultační hodiny: kdykoliv po předchozí domluvě
pracovna: kabinet zástupce ředitele školy (přízemí)
   
Metodik prevence: Mgr. Monika Bittová
telefon: 596 311 317
email: bittova@zsdruzby.cz
konzultační hodiny: kdykoliv po předchozí domluvě
pracovna: kabinet ŠMP (přístavba B 63)
   
Speciální pedagog: Mgr. Radim Štefek
telefon: 596 311 317
email: stefek@zsdruzby.cz
konzultační hodiny: středa 11:00-13:30
čtvrtek 7:30-11:00
pátek 7:30-13:30
pracovna: kabinet speciálního pedagoga (B73- přístavba mezi 1. a 2. patrem)

 


© 2016 - 2020 Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace