Základní škola

 

Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky 2020

Ve středu 24. 06. 2020 naše základní škola pozvala na prohlídku školy budoucí prvňáčky, kteří  od 1. září letošního roku zasednou poprvé do školních lavic. Budoucí prvňáčci přišli v doprovodu rodičů, jiní v doprovodu prarodičů, kteří si přišli zavzpomínat na dobu, kdy do této školy chodili. Ve třídách v 1. patře na ně čekaly budoucí třídní paní učitelky, které jim ukázaly knihy, pracovní sešity a jiné pomůcky, se kterými budou pracovat od září a budoucí prvňáčci také obdrželi malou sladkost a milé překvapení. Věříme, že všem návštěvníkům, těm malým, kteří jsou hodně nedočkaví do školy, i těm dospělým, kteří si jistě zavzpomínali na školní léta, se u nás v základní škole líbilo a strávili zde příjemné dopoledne. My jim děkujeme za jejich zájem i návštěvu a rovněž se těšíme na nové a dychtivé prvňáčky, kterým přejeme šťastné vykročení do nového školního roku. Mgr. et Mgr. Jana Novosadová a Mgr. Jana Stolá

 

Prázdniny !!!

 

Dotazníkové šetření města Karviná

V rámci zpracování nového „Strategického plánu ekonomického rozvoje statutárního města Karviné“ probíhá sběr dat prostřednictvím dotazníkového šetření. Jeho cílem je zjistit, jak se Vám občanům v našem městě žije, kde vidíte jeho přednosti, kde naopak problémy a kam si přejete v budoucnu město směřovat. Vaše aktivní účast v rámci tohoto šetření nám velmi pomůže k vytvoření strategie, jejíž výslednou podobu tak můžete svým názorem ovlivnit. Budeme rovněž rádi za Vaše další podněty, myšlenky a vize, které nám v rámci tohoto průzkumu sdělíte. Níže Vám posíláme v případě Vašeho zájmu internetový odkaz na elektronickou verzi dotazníku k vyplnění. Do zpracování strategického plánu je možno se také zapojit vyplněním Pocitové mapy. Cílem pocitové mapy je zjistit, jak se Vám občanům v našem městě žije, kde vidíte jeho přednosti, kde naopak problémy nebo jaké území by se mělo dále rozvíjet. Svůj názor může každý vyjádřit tak, že na pocitové mapě označí konkrétní místo nebo místa (bod nebo body) z hlediska toho, co v nich vyvolává. K  odpovědi můžete připojit i svůj komentář. Pocitová mapa pro tvorbu strategického plánu představuje důležitý způsob toho, jak v budoucnu přistupovat k rozvoji jednotlivých lokalit ve městě. Vaše podněty tak přispějí ke zkvalitnění výsledné podoby nového strategického dokumentu města.

Jsou tam 4 otázky:

  • Kde se cítíte dobře?
  • Kde se necítíte dobře?
  • Kam byste pozvali návštěvu?
  • Kde by se město mělo rozvíjet (kde vidíte prostor pro rozvoj města/místo, které vyžaduje změnu)?

Dotazník i Pocitová mapa jsou zcela anonymní. Jejich vyplnění trvá pár minut.

Dotazník a Pocitovou mapu lze vyplnit v termínu do 25.06.2020   na těchto odkazech:

Přímý odkaz na Pocitovou mapu: https://www.pocitovemapy.cz/karvina-2020/

Přímý odkaz na Dotazník: https://www.surveymonkey.com/r/Karvina_rezidenti

Lze využít QR kód:

>> více aktualit

Média

facebook      https://www.karvina.cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-rozvoje/sdeleni-pro-zs-a-ms

Organizace školního roku 2019/2020

Zahájení šk. roku 2019/2020 2. 9. 2019
Den české státnosti 28. 9. 2019
Den vzniku samostatného československa 28. 10. 2019
Podzimní prázdniny 29. 10. - 30. 10. 2019
Den boje za svobodu a demokracii 17. 11. 2019
Vánoční prázdniny 23. 12. 2019 - 3. 1. 2020
Ukončení 1. pololetí - vysvědčení 30. 1. 2020
Pololetní prázdniny 31. 1. 2020
Jarní prázdniny 15. 2. - 23. 2. 2020
Velikonoční prázniny 9. 4. - 10. 4. 2020
Velikonoční pondělí 13. 4. 2020
Svátek práce 1. 5. 2020
Den vítězství 8. 5. 2020
Ukončení 2. pololetí - vysvědčení 30. 6. 2020
Hlavní prázdniny 1. 7. 2020 - 31. 8. 2020
Zahájení šk. roku 2019/2020 1. 9. 2020

Třídní schůzky a konzultace

Třídní schůzky 1. a přípravných tříd: 2. 9. 2019
Třídní schůzky: 19. 11. 2019 od 16:00
16. 4. 2020 od 16:00
Konzultace pro rodiče a zákonné zástupce: 23. 1. 2020 od 16:00
a po osobní domluvě, meilem nebo telefonicky s příslušným vyučujícím (třídním učitelem).
Pedagogické rady:

19. 11. 2019 ve 14:00
23. 1. 2020 ve 14:00
16. 4. 2020 ve 14:00
22. 6. 2020 ve 12:30

Školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně: Mgr. Květuše Zmrzlíková
telefon: 596 311 317
email: zmrzlikova@zsdruzby.cz
konzultační hodiny: kdykoliv po předchozí domluvě
pracovna: kabinet zástupce ředitele školy (přízemí)
   
Metodik prevence: Mgr. Monika Bittová
telefon: 596 311 317
email: bittova@zsdruzby.cz
konzultační hodiny: kdykoliv po předchozí domluvě
pracovna: kabinet ŠMP (přístavba B 63)
   
Speciální pedagog: Mgr. Radim Štefek
telefon: 596 311 317
email: stefek@zsdruzby.cz
konzultační hodiny: středa 11:00-13:30
čtvrtek 7:30-11:00
pátek 7:30-13:30
pracovna: kabinet speciálního pedagoga (B73- přístavba mezi 1. a 2. patrem)

 


© 2016 - 2020 Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace