Stravování

Zákonní zástupci vždy omlouvají nepřítomnost dítěte paní učitelce ve své třídě.

Pro dítě předem neomluvené, první den nemoci, má zákonný zástupce možnost vyzvednout oběd,

a to v době od 11:00 - 11:30 hodin do vlastních čistých přenosek.


Výše plateb:

celodenní strava – 31,- Kč
polodenní strava - 25,- Kč

 

Dítě, které v daném školním roce dosáhne 7let věku:

celodenní strava – 34,- Kč
polodenní strava – 28,- Kč

 

Termín úhrady stravného je vždy uveden na informační tabuli ve vestibulu mateřské školy spolu s částkou k úhradě.

© 2016 - 2019 Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace