Stravování

Zákonní zástupci vždy omlouvají nepřítomnost dítěte paní učitelce ve své třídě.

Pro dítě předem neomluvené, první den nemoci, má zákonný zástupce možnost vyzvednout oběd,

a to v době od 11:00 - 11:30 hodin do vlastních čistých přenosek.


Výše plateb:

celodenní stravování dětí 3-6 let - 35 Kč
polodenní stravování dětí 3-6 let - 28 Kč


celodenní stravování dětí s OŠD (6-7 let) - 38 Kč
polodenní stravování dětí s OŠD (6-7 let) - 31 Kč

Termín úhrady stravného je vždy uveden na informační tabuli ve vestibulu mateřské školy spolu s částkou k úhradě.