Speciální pedagog

Školní speciální pedagog:

Mgr. Daniela Novotná

telefon: 596 311 317
email: novotna@zsdruzby.cz
   
konzultační hodiny: pro rodiče pondělí 8,00 - 9:40 hodin
  středa 8,00 - 8,45 hodin
                             pro pedagogy pondělí 11,10 - 11,40 hodin
  středa 10,00 - 10,45 hodin
            13,30 - 14,45 hodin
pracovna:  kabinet speciálního pedagoga (č. B73, přístavba mezi 1. a 2. patrem)

 

Poskytované služby:

  • depistáž (vyhledávání žáků v riziku – zejména na 1. stupni)
  • podpora při zpracovávání plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů
  • vedení předmětů speciálně pedagogické péče na doporučení školských poradenských zařízení

 

© 2016 - 2018 Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace