Speciální pedagog

Školní speciální pedagog:

Mgr. Radim Štefek

telefon: 596 311 317
email: stefek@zsdruzby.cz
konzultační hodiny:  čtvrtek a pátek - 7:00 - 14:00 hod.
pracovna:  kabinet speciálního pedagoga (č. B73, přístavba mezi 1. a 2. patrem)

 

Poskytované služby:

  • depistáž (vyhledávání žáků v riziku – zejména na 1. stupni)
  • podpora při zpracovávání plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů
  • vedení předmětů speciálně pedagogické péče na doporučení školských poradenských zařízení

 

© 2016 - 2019 Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace