Metodik prevence

Metodik prevence:

Ing. Marie Cudráková

telefon: 596 311 317
email: cudrakova@zsdruzby.cz
konzultační hodiny: středa - 11:00 - 11:40 hod.
pracovna: kabinet školního metodika prevence (přístavba B 63)

 

Poskytované služby:

 • ve spolupráci s výchovnou poradkyní řešení neomluvené absence
 • snižování agresivní chování u žáků ve spolupráci s rodiči a OSPOD Karviná
 • osvojování správných hygienických a stravovacích návyků žáků
 • rozvíjení základní zásady mezilidské komunikace
 • rozvíjení zdravých mezilidské vztahy (snížení výskytu agresivního chování) v dětském kolektivu
 • podpora smysluplného využití volného času
 • řešení krizových situací
 • vedení ke zdravému způsobu života žáků (škodlivost návykových látek)
 • rozvíjení sociálních dovedností, odpovědnost za chování a uvědomění si důsledků chování (neomluvená absence)
 • vedení žáků k samostatnému správnému rozhodování
 • podpora a pomoc žákům při budování odolnosti vůči stresu, negativním zážitkům a vlivům
 • pěstování právního vědomí u žáků

 

© 2016 - 2019 Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace