Školní psycholog

Školní psycholog:

 Mgr. Milada Ferencová

telefon: 596 311 317
email: ferencova@zsdruzby.cz
konzultační hodiny: pondělí až pátek - 8:00 - 14:00 hod.
pracovna:  kabinet školního psychologa (č. B 72, přístavba mezi 1. a 2. patrem)

 

Poskytované služby:

 • psychologická diagnostika žáků za účelem zjištění příčin školní neúspěšnosti
 • psychologické poradenství žákům s osobními, výchovnými nebo výukovými potížemi
 • psychologické poradenství rodičům a zákonným zástupcům
 • krizová intervence
 • zjišťování studijních předpoklady a podíl na kariérovém poradenství
 • práce s třídním kolektivem, aby zajistil co nejlepší sociální klima pro všechny žáky
 • anonymní anketní šetření a průzkumy s cílem zkvalitnit systém výuky a přístup k žákům ze strany školy

 

V jakých situacích se na něj můžete obrátit?

Žáci:

 • když vám nejde učení tak, jak byste chtěli
 • když máte problémy se spolužáky a nevíte, jak je vyřešit
 • když máte pocit, že se k vám někdo ve škole nechová tak, jak by měl (spolužáci, učitelé, ostatní zaměstnanci školy…)
 • když vás trápí něco osobního (strach z něčeho, špatné sny, hádka s kamarádem, tréma)
 • když se děje něco doma, co nemáte komu říct (hádky rodičů, násilí, samota)
 • když se nemůžete rozhodnout, na jakou jít střední školu
 • když si zkrátka potřebujete o čemkoli popovídat

Rodiče:

 • pokud se Vám něco nedaří ve výchově Vašeho dítěte
 • když máte pocit, že mu to ve škole nejde tak, jak by mělo
 • když se Vám nedaří na něčem domluvit s učiteli Vašich dětí
 • když se chcete poradit, jakou vybrat pro dítě střední školu
 • když máte podezření, že se Vašemu dítěti ve škole děje něco, co by nemělo
 • když se ve Vaší rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které můžou mít dopad na psychiku Vašeho dítěte (rozvod…)
 • když má Vaše dítě jakékoli psychické problémy (má z něčeho strach, stěžuje si na bolest, nevolnost, i když je zdravé, je neobvykle zamlklé, přestane chodit za kamarády apod.)
 • když máte podezření, že Vaše dítě experimentuje nebo užívá nějaké návykové látky nebo se s někým takovým stýká

 

Jak probíhá navázání spolupráce?

Ke školnímu psychologovi se žáci dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání. Pracuje se třídou jako s kolektivem žáků i s jednotlivci.  Na začátku školního roku rodiče dostávají k podpisu Generální písemný souhlas rodičů s činností školního psychologa na škole.

K individuální systematické práci s dítětem, ke skupinové dlouhodobé práci nebo k psychodiagnostice je nutný Individuální písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců. Tento souhlas rodiče podepisují až v případě, že vznikne potřeba systematické práce s dítětem.

 

© 2016 - 2018 Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace