7. ročník

Domácí úkoly jsou rozdělené podle jednotlivých měsíců. V případě potřeby můžeš kontaktovat svého učitele.

7.A funiokova@zsdruzby.cz

7.B hellerova@zsdruzby.cz

DOMÁCÍ ÚKOLY - ČERVEN 1. týden od 4. 6.

Český jazyk

Matematika

Anglický jazyk

Fyzika

Dějepis

Přírodopis

Zeměpis

Německý jazyk

DOMÁCÍ ÚKOLY - ČERVEN 2. týden od 11. 6.

Český jazyk

Matematika

Anglický jazyk

Fyzika

Dějepis

Přírodopis

Zeměpis

Německý jazyk

DOMÁCÍ ÚKOLY - ČERVEN 3. týden od 18. 6.

Český jazyk

Matematika

Anglický jazyk

Fyzika

Dějepis

Přírodopis

Zeměpis

Německý jazyk