7. ročník

Domácí úkoly jsou rozdělené podle jednotlivých měsíců. V případě potřeby můžeš kontaktovat svého učitele.

7.A mecnerova@zsdruzby.cz

7.B pavelkova@zsdruzby.cz

DOMÁCÍ ÚKOLY - BŘEZEN 22. 3. - DUBEN 6. 4. 

Český jazyk

Věta, souvětí

Matematika

Měřítko plánu mapy

Anglický jazyk

Opakování věty tázací

Fyzika

Vztlaková síla

Dějepis

Přírodopis

Jarní křížovka

Zeměpis

Asie obyvatelstvo

Německý jazyk

Vyčasujte slovesa

DOMÁCÍ ÚKOLY - BŘEZEN 22. 3. - DUBEN 6. 4. 

Český jazyk

Věta, souvětí

IVP

Matematika

Měřítko plánu mapy

Měřítko plánu IVP

Anglický jazyk

Opakování věty tázací

Fyzika

Vztlaková síla

Dějepis

Přírodopis

Jarní křížovka

Zeměpis

Asie obyvatelstvo

Německý jazyk

Vyčasujte slovesa

DOMÁCÍ ÚKOLY - DUBEN 6. 4.

Český jazyk

Slova cizího původu

Matematika

Obvod a obsah trojúhelníku

Anglický jazyk

Pronouns

Fyzika

Archimédův zákon

Dějepis

Poslední Přemyslovci část II.

IVP

Přírodopis

Čeleď Miřikovité

Zeměpis

Jihozápadní Asie

Německý jazyk

Přeložte slova

DOMÁCÍ ÚKOLY - DUBEN 6. 4.

Český jazyk

Slova cizího původu

IVP

Matematika

Obvod a obsah trojúhelníku

Anglický jazyk

Pronouns

Fyzika

Archimédův zákon

Dějepis

Poslední Přemyslovci část II.

IVP

Přírodopis

Čeleď Miřikovité

Zeměpis

Jihozápadní Asie

Německý jazyk

Přeložte slova