7. ročník

Domácí úkoly jsou rozdělené podle jednotlivých měsíců. V případě potřeby můžeš kontaktovat svého učitele.

7.A mecnerova@zsdruzby.cz

7.B pavelkova@zsdruzby.cz

DOMÁCÍ ÚKOLY - Listopad od 3. 11. - 6. 11.

Český jazyk

Přídavná jména procvičování

Matematika

Násobení zlomků

Anglický jazyk

Čtení s porozuměním

Fyzika

Dráha při rovnoměrném pohybu

Dějepis

Život ve středověku

Přírodopis

Hmyz z proměnou nedokonalou

Pracovní list, proměnná nedokonalá

Zeměpis

Biosféra

Německý jazyk

Dny v týdnu

DOMÁCÍ ÚKOLY - Listopad od 16. 11. - 20. 11.

Český jazyk

Slovesa procvičování

Matematika

Shodnost

Anglický jazyk

Minulý čas prostý - otázka

Fyzika

Zdroje zvuku

Dějepis

Byzantská říše

Přírodopis

Test

Zeměpis

Přírodní krajiny

Německý jazyk

Číslovky

DOMÁCÍ ÚKOLY - Listopad od 16. 11. - 20. 11.

Český jazyk

Slovesa procvičování

pro IVP

Matematika

Shodnost

Anglický jazyk

Minulý čas prostý - otázka

Fyzika

Zdroje zvuku

Dějepis

Byzantská říše

Přírodopis

Test

Zeměpis

Přírodní krajiny

Německý jazyk

Číslovky

DOMÁCÍ ÚKOLY - Listopad od 23. 11. - 27. 11.

Český jazyk

Příslovce a příslovečné spřežky

Matematika

Trojúhelník

Anglický jazyk

Minulý čas prostý- zápor

Minulý čas prostý - zápor 1

Fyzika

Síla a její znázornění

Dějepis

Arabský stát a Islám

Přírodopis

Fotosyntéza rostlin

Zeměpis

Život v oceánech

Německý jazyk

Vyčasuj slovesa

DOMÁCÍ ÚKOLY - Listopad od 23. 11. - 27. 11.

Český jazyk

Příslovce a příslovečné spřežky

Matematika

Trojúhelník

Anglický jazyk

Minulý čas prostý- zápor

Minulý čas prostý - zápor 1

Fyzika

Síla a její znázornění

Dějepis

Arabský stát a Islám

Přírodopis

Fotosyntéza rostlin

Zeměpis

Život v oceánech

Německý jazyk

Vyčasuj slovesa