7. ročník

Domácí úkoly jsou rozdělené podle jednotlivých měsíců. V případě potřeby můžeš kontaktovat svého učitele.

7.A funiokova@zsdruzby.cz

7.B hellerova@zsdruzby.cz

DOMÁCÍ ÚKOLY - BŘEZEN

Český jazyk

Matematika

Anglický jazyk

Fyzika

Dějepis

Přírodopis

Zeměpis

Německý jazyk

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY K ÚKOLŮM PRO KONTROLU

DOMÁCÍ ÚKOLY - DUBEN

Český jazyk

Matematika

Anglický jazyk

Fyzika

Dějepis

Přírodopis

Zeměpis

Německý jazyk

© 2016 - 2020 Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace