8.ročník

Domácí úkoly jsou rozdělené podle jednotlivých měsíců. V případě potřeby můžeš kontaktovat svého učitele.

8.A funiokova@zsdruzby.cz

8.B hellerova@zsdruzby.cz

DOMÁCÍ ÚKOLY - Listopad od 3. 11. - 6. 11.

Český jazyk

VV příslovečná místní

Pro IVP

Matematika

Pythagorova věta

Obvod a obsah trojúhelníku

Anglický jazyk

Opakování

Fyzika

Polohová a pohybová energie

Dějepis

Zámořské objevy 15.-16. století

Přírodopis

Obratlovci

Kmen strunatci

Zeměpis

Austrálie a Oceánie

Německý jazyk

Sloveso haben, sein

Chemie

Vzduch

DOMÁCÍ ÚKOLY - Listopad od 3. 11. - 6. 11.

Český jazyk

Příslovečné určení

Matematika

Lichoběžníky

Anglický jazyk

Opakování

Fyzika

Souvislost práce a energie

Dějepis

Zámořské objevy 15.-16. století

Přírodopis

Obratlovci

Kmen strunatci

Zeměpis

Austrálie a Oceánie

Německý jazyk

Sloveso haben, sein

Chemie

Vzduch

DOMÁCÍ ÚKOLY - Listopad od 16. 11. - 20. 11.

Český jazyk

Přepiš do sešitu

Matematika

Druhá mocnina a odmocnina

Anglický jazyk

PL příslovce

Příslovce

Fyzika

Teplo a teplota

Dějepis

Evropa v 15.-16. století

Přírodopis

Zápis obojživelníci

Ryby

Zeměpis

Obyvatelstvo a hospodářství Austrálie

Německý jazyk

Přivlastňovací zájmena

Chemie

Molekuly, atomy, proton, neutron

DOMÁCÍ ÚKOLY - Listopad od 23. 11. - 27. 11.

Český jazyk

Zápis do sešitu

Matematika

Pythagorova věta

Anglický jazyk

Každodenní situace

Výraze pro každodenní situace

Fyzika

Tepelná kapacita

Dějepis

Osmanská říše

Přírodopis

PL obojživelníci

Plazi

Zeměpis

Oceánie

Německý jazyk

Přivlastňovací zájmena

Chemie

Chemické prvky