8.ročník

Domácí úkoly jsou rozdělené podle jednotlivých měsíců. V případě potřeby můžeš kontaktovat svého učitele.

8.A funiokova@zsdruzby.cz

8.B hellerova@zsdruzby.cz

DOMÁCÍ ÚKOLY - Únor od 1. 2. - 5. 2.

Český jazyk

Skloňování přejatých jmén

IVP

Matematika

Číselné výrazy

IVP - jednotky objemu

IVP - jednotky obsahu

Válec slovní úlohy

Anglický jazyk

USA

Fyzika

Tepelné motory

Dějepis

Baroko

Přírodopis

Opěrná soustava

Zeměpis

Severní Evropa, Jižní Evropa

Německý jazyk

Povolání

Chemie

Kovy a slitiny kovu

DOMÁCÍ ÚKOLY - Únor od 1. 2. - 5. 2.

Český jazyk

Velká a malá písmena

Matematika

Válec

Anglický jazyk

USA

Fyzika

Tepelné motory

Dějepis

Baroko

Přírodopis

Opěrná soustava

Zeměpis

Severní Evropa, Jižní Evropa

Německý jazyk

Povolání

Chemie

Kovy a slitiny kovu

DOMÁCÍ ÚKOLY - Únor od 8. 2. - 12. 2.

Český jazyk

Velká písmena procvičování

IVP

Matematika

Číselné výrazy

Anglický jazyk

 

Fyzika

Parní stroj

Dějepis

Osvícenství

Přírodopis

Stavba kostry

Zeměpis

Jihovýchodní Evropa

Německý jazyk

Opakování ročních období

Chemie

Nekovy

DOMÁCÍ ÚKOLY - Únor od 15. 2. - 19. 2.

Český jazyk

 

Psaní velkých písmen

Matematika

 

Mnohočleny

Anglický jazyk

 

Fyzika

Spalovací motory

Dějepis

Francie za Ludvíka XVI

Přírodopis

Kostra horní a dolní končetiny

Zeměpis

Západní Evropa

Německý jazyk

Opakování časových údajů

Chemie

Úvod k anorganické chemii