5. ročník

Domácí úkoly jsou rozdělené podle jednotlivých měsíců. V případě potřeby můžeš kontaktovat svého učitele.

5.A bednarova@zsdruzby.cz

5.B reichlova@zsdruzby.cz

DOMÁCÍ ÚKOLY - Listopad od 3. 11. - 6. 11.

Zadání úkolů

Český jazyk

Vyjmenovaná slova, slovní druhy

Matematika

Numerace do milionu 

DOMÁCÍ ÚKOLY - Listopad od 9. 11. - 13. 11.

Pokyny k úkolům

Český jazyk

Slovesa, slovní druhy

Vyjmenovaná slova po l

Matematika

Procvičování násobení

Dělení a zaokrouhlování

Anglický jazyk

Time 1

Time 2

DOMÁCÍ ÚKOLY - Listopad od 16. 11. - 20. 11.

Pokyny k úkolům

Český jazyk

Pravopis z učebnice

Vyjmenovaná slova po m

Matematika

Procvičování násobilky

Anglický jazyk

Strana 1

Strana 2

Strana 3

 

DOMÁCÍ ÚKOLY - Listopad od 23. 11. - 27. 11.

zadání úkolů

Český jazyk

Slovní druhy

Vyjmenovaná slova po p

Matematika

Procvičovací test

Zápis čísel do miliónu

Anglický jazyk

Time - days1

Time - days2

Time IVP