5. ročník

Domácí úkoly jsou rozdělené podle jednotlivých měsíců. V případě potřeby můžeš kontaktovat svého učitele.

5.A bednarova@zsdruzby.cz

5.B reichlova@zsdruzby.cz

DOMÁCÍ ÚKOLY - KVĚTEN - 3. 5. 

Zadání úkolů

Pokyny

Český jazyk

Přídavná jména

Matematika

Opakování numerace

Pracovní sešit opakování numerace

Anglický jazyk

Tabulka slovíčka

Přírodověda

Vlastivěda