Aktuality

Miniházená

30. 5. 2017 byl poslední turnaj v miniházené pro 4. ročník. Damián Melichárek byl vyhlášen nejlepším střelcem.

Mgr. Jana Siederová

Fotogalerie zde

 

„Sportem k morálce“

Dne 26. 5. 2017 se na naší škole uskutečnila sportovní akce ve fotbale. Tuto sportovní událost pořádá Městská policie pod názvem „Sportem k morálce“. První kolo máme zdárně za sebou. Naší reprezentanti (Július Balogh, Dominik Kováč, Tomáš Martiničko, Kevin Balog, Jaroslav Giňa, Michal Tarnay, Karel Tokar a Damián Toráč ) se umístili na vynikajícím 3.místě. Turnaj probíhal ve výborné sportovní atmosféře, žáci z jednotlivých škol se snažili své kamarády povzbudit i když byli jejími soupeři. Touto cestou děkujeme Městské policii za jejich snažení a těšíme se na další sportovní setkání. Zároveň patří díky p. Miroslavu Siedorovi za trenérské rady žákům.

Mgr. Kateřina Rašová

Fotogalerie zde

 

Burza práce - projekt GRAMMY

V pátek 26. 5. 2017 pořádala naše škola Burzu práce v rámci projektu GRAMMY. Žáci se seznámili s odbornými profesemi, které by je mohly nasměrovat k jejich budoucím povoláním, jako jsou strojní mechanik, obráběč kovů či elektrikář. Pod vedením odborníků ze Střední školy Bohumín  si žáci mohli prakticky vyzkoušet např. řezání závitů, výrobu kleští, praktickou ukázku a funkce částí spalovacího motoru a také výrobu prodlužovacích přívodů. Chtěli bychom tímto poděkovat Střední škole Bohumín za součinnost a ochotu podílet se na této akci.

Mgr. David Ryška

Fotogalerie zde

 

Pracovní činnosti na Družbě

V rámci výuky Pracovních činností sadili žáci 7. B muškáty do truhlíků a závěsných květináčů, seznamovali se tak s výsadbou rostlin a napomohli tak k estetizaci okolí školy.

Mgr. David Ryška

Fotogalerie zde

 

Návštěva divadelního představení - GRAMMY - čtenářský kroužek

Dne 11. 5. zavítali žáci z čtenářského kroužku do Městského domu kultury Karviná, kde představilo své představení „Poslední trik Georgese Mélièse“ Divadlo Drak z Hradce Králové. Tato divadelní inscenace byla inspirována pozoruhodným životním příběhem a dílem průkopníka kinematografie Georgese Méliése. Žáci se dostali do lákavého prostředí kouzelníků, triků a magie.

Mgr. Petra Lasotová, 11. 5. 2017

 

"Den Matek aneb společné tvoření" - projekt GRAMMY

Další hezké odpoledne strávili žáci z klubu - Škola jako centrum komunity, tvořením. Spolu se svými rodiči vyráběli náramky, korálky, dokonce i prsteny. Opět děkujeme EU a KVIC Ostrava!

Bc. Zdeňka Komůrková, 10. 5. 2017

Fotogalerie zde

 

 

Turnaj - "O pohár ředitele školy v nohejbalu"

Dne 5. 5. 2017 pořádala naše škola již čtvrtý ročník nohejbalového turnaje "O pohár ředitele školy v nohejbalu". Letos se turnaje zúčastnili ZŠ Mendelova, ZŠ Dělnická, ZŠ Majakovského a samozřejmě výběr našich žáků. V kategorii starších žáků bylo pořadí následující: 1. ZŠ Mendelova, 2. ZŠ Dělnická "A", 3. ZŠ Družby. V kategorii mladší žáci: 1. ZŠ Dělnická "A", 2. ZŠ Dělnická "B", 3. ZŠ Družby "B". Rozhodčím byl opět Bc. Miroslav Sieder, který odpískal všech 16 zápasů. Ceny zajistil ředitel školy Mgr. Andrzej Szyja.

Foto z průběhu turnaje zde.

Diplom - 3. místo - starší žáci zde

Diplom - 3. místo - mladší žáci zde

Mgr. David Ryška, 5. 5. 2017

 

Návštěva dokumentaristy, novináře, režiséra

Dnes jsme v rámci projektu GRAMMY přivítali Mgr. Marka Hýžu, dokumentaristu, scénaristu, režiséra, se kterým jsme strávili hezké odpoledne. Dověděli jsme se plno zajímavých informací. Moc děkujeme a těšíme se na příště!

Bc. Zdeňka Komůrková, 2. 5. 2017

 

Projektový den "Bezpečně na cestách"

Dne 28. 4. 2017 proběhl na naší škole projektový den „Bezpečně na cestách“, který, jak sám název napovídá, byl zaměřen na dopravní tematiku. Pro žáky byly připraveny rozmanité úkoly, při kterých si připomněli, jak se správně chovat jako účastníci silničního provozu. Na stanovištích si zahráli na chodce nebo cyklisty, dozvěděli se mnohé o dopravních značkách a pravidlech silničního provozu, ale také prokazovali svou zručnost, když v tělocvičně školy projížděli trasu na kole či koloběžce. V průběhu projektového dne se tvořilo i mnoho obrázků a výrobků, které nám budou do konce školního roku zdobit chodby a třídy školy. Starší žáci se pustili ve školních dílnách dokonce do výroby dřevěných dopravních značek nebo svítícího semaforu. Projektový den jsme si všichni moc užili.

 

Bezpečně na cestách - I. stupeň - zde

Bezpečně na cestách - II. stupeň - zde

Bezpečně na cestách - výtvory dětí - zde

 Bezpečně na cestách - jízda zručnosti - zde

 Video z dílen - zde

 

Mgr. Petra Lasotová, 28. 4. 2017 

Den Země

„Den Země“ plníme úkol, který nás baví. Stavíme významnou stavbu v miniaturním provedení. Žáci ze 7.A nevěří, že můžou dát dohromady „Těžní Věž Barboru“, ale dílo se nakonec podařilo.

Mgr. Kateřina Rašová

 

 

Čtenářský kroužek, Cesty příběhů

V pátek 28. 4. jsme si přišli poslechnout čtení z knihy Deník malého poseroutky v podání známého herce Iva Šmoldase. Navštívili jsme Regionální knihovnu v Karviné- Novém Městě. Velmi pěkná akce.

Mgr. Jana Siederová, 28. 4. 2017

Fotogalerie zde

 

Návštěva knihovny - projektGRAMMY

Dne 26. 4. 2017 navštívili žáci z čtenářského kroužku Regionální knihovnu v Karviné – Mizerově. Úžasná paní knihovnice Denisa Rytířová provedla žáky celou budovou knihovny, vysvětlila jim, jak se knihy v jednotlivých odděleních zařazují a jakým způsobem se realizují v knihovně výpůjčky. Žáci si zvědavě prohlíželi různé knižní tituly. Jejich pozornost upoutaly i deskové hry, kterými knihovna disponuje. V průběhu celé exkurze žáci mohli pokládat dotazy na paní knihovnici, která s úsměvem na tváři ochotně odpovídala. Bylo to bezva dopoledne, které jsme si všichni krásně užili. Poděkování patří paní knihovnici, díky které celou akcí i přes chladné a deštivé počasí provázela příjemná nálada.


Mgr. Petra Lasotová

 

Kopaná

Za velmi chladného počasí se dne 20. 4. 2017 zúčastnili naši hráči turnaje v Minikopané. První zápas jsme bohužel prohráli, nutno říci naší vinou. Nevzdávali jsme se však naděje na postup a bojovali až do konce. Vysoká výhra a remíza nad dalšími soupeři nám dávala šanci na postup. Bohužel se tak nestalo, museli jsme se smířit, že letos nepostoupíme. Žákům děkuji za obětavý přístup a věřím, že další akce budou neméně úspěšná. Medaile určitě cinkne.
Mgr. Kateřina Rašová, 20. 4. 2017

 

O pohár ředitele školy v nohejbalu

Dne 5.5.2017 pořádá naše škola již 4. ročník nohejbalového turnaje "O pohár ředitele školy v nohejbalu". Více info zde.

Mgr. David Ryška

 

PROTIDROGOVÝ VLAK

Ve středu 19.4.2017 se žáci sedmých a osmých tříd zúčastnili preventivního programu v protidrogovém vlaku REVOLUTION TRAIN.
Multimediální mobilní vlaková souprava formou interaktivního a zážitkového vzdělávání ovlivnila pohled žáků na legální a nelegální drogy.
Žáci "procházeli" příběhem o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. Ve vlaku "prošli" drogovým doupětem, vězením, seznámili se s policejním vyšetřováním a viděli pozůstatky automobilové havárie způsobené pod vlivem drog.

Ing. Marie Cudráková

Fotogalerie zde

 

Den Romů

V pátek 7. 4. 2017 proběhla v Romském centru Karviná oslava Mezinárodního dne Romů. Vystoupili na ní žáci naší školy pod vedením paní učitelky Jany Siederové. 

Fotogalerie zde

Video zde

 

 

Zápis do 1. tříd

Ve dnech 3.-4. dubna 2017 proběhl na naší škole zápis žáků do 1. tříd pro školní rok 2017/2018. K zápisu se dostavilo 63 dětí, 1 chlapec ale nemohl být zapsán, protože nesplňoval věkovou hranici.
Ing. Marie Cudráková

 

Filmový festival JEDEN DEN NA ŠKOLÁCH - projekt GRAMMY

Ve čtvrtek 6. 4 2017 navštívili žáci filmového klubu kino Art v Ostravě, kde se promítaly dokumentární filmy. Společný výlet do Ostravy si zpříjemnili v obchodním domě Forum Nová Karolina.

Ing. Šárka Lamatschová, 6. 4. 2017

 

Knihovnice v klubu - projekt GRAMMY

Dne 3. 4. 2017 přijela za dětmi z čtenářského kroužku knihovnice paní Denisa Rytířová, která pracuje v Regionální knihovně Karviná – Mizerov na oddělení pro děti a mládež. Paní Rytířová vyprávěla žákům o životě v knihovně, co vše má jako knihovnice na starosti a jak je zajímavá její práce. Žáky nejvíce zaujala a zároveň překvapila celá řada doplňkových volnočasových aktivit, které se v knihovně realizují. Měli také možnost v průběhu besedy pokládat paní knihovnici dotazy, které usměvavá paní Rytířová ochotně zodpovídala. Byla to moc fajn akce a už se všichni těšíme, až v průběhu dubna zavítáme přímo do knihovny, kterou si žáci budou moct projít a prohlédnout.

Mgr. Petra Lasotová, 3. 4. 2017

 

 

Den učitelů


Dne 28. 3. 2017 se v naší škole vyměnily role. Tedy ne tak docela. Učitelé sice zůstali učiteli, ale žáci druhého stupně si po roce opět vyzkoušeli, jaké to je stát před tabulí a učit své mladší spolužáky ze stupně prvního. Organizaci akce si vzal na starosti školní žákovský parlament.

Mgr. Petr Krol, 28. 3. 2017

© 2016 - 2018 Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace