7. ročník

Domácí úkoly jsou rozdělené podle jednotlivých měsíců. V případě potřeby můžeš kontaktovat svého učitele.

7.A

7.B

DOMÁCÍ ÚKOLY - KVĚTEN - 3. 5.

Český jazyk

Synonyma, homonyma

Matematika

Nepřímá úměrnost

Anglický jazyk

Opakování času

Fyzika

Mechanické vlastnosti plynu

Dějepis

Zikmund Lucemburský

Přírodopis

Čeleď břizovité bukovité

Zeměpis

Centrální Asie

Německý jazyk

Opakování

Tělesná výchova

Výchova ke zdraví

 

DOMÁCÍ ÚKOLY - KVĚTEN - 3. 5.

Český jazyk

Synonyma, homonyma

IVP

Matematika

Nepřímá úměrnost

IVP

Anglický jazyk

Opakování času

Fyzika

Mechanické vlastnosti plynu

Dějepis

Zikmund Lucemburský

Přírodopis

Čeleď břizovité bukovité

Zeměpis

Centrální Asie

Německý jazyk

Opakování

Tělesná výchova

Výchova ke zdraví

 DOMÁCÍ ÚKOLY - KVĚTEN - 10. 5.

Český jazyk

Termíny, odborné názvy

Matematika

Trojčlenka

Anglický jazyk

Zájmena přivlastňovací

Fyzika

Podtlak přetlak - vakuum

Dějepis

Jan Hus

Přírodopis

Čeleď vrbovité a růžovité

Zeměpis

Severní Asie

Německý jazyk

Opakování

Výchova ke zdraví

DOMÁCÍ ÚKOLY - KVĚTEN - 10. 5.

Český jazyk

Termíny, odborné názvy

IVP

Matematika

Trojčlenka

Anglický jazyk

Zájmena přivlastňovací

Fyzika

Podtlak přetlak - vakuum

Dějepis

Jan Hus

Přírodopis

Čeleď vrbovité a růžovité

Zeměpis

Severní Asie

Německý jazyk

Opakování

Výchova ke zdraví