Školní speciální pedagog

Školní speciální pedagog:

Mgr. Radim Štefek

telefon: 596 311 317
email: stefek@zsdruzby.cz
konzultační hodiny:
středa 10:00 - 13:00 hod.
čtvrtek 7:00 - 11:00 hod.
pátek 8:00 - 13:00 hod.
pracovna: kabinet školního speciálního pedagoga (č. B 73, přístavba mezi 1. a 2. patrem)

 

Poskytované služby:

  • depistáž (vyhledávání žáků v riziku – zejména na 1. stupni)
  • evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • podpora při zpracovávání plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů
  • vedení předmětu speciálně pedagogické péče na doporučení školských poradenských zařízení
  • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC)