AdTech

"AdTech"

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Termín realizace projektu:

01. 02. 2018 – 30. 06. 2020

Registrační číslo projektu:

304010D118

Název operačního programu:

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Výzva:

Interreg V-A SK-CZ/2016/01

Název prioritní osy:

Využívání inovačního potenciálu

Specifický cíl:

Zvýšení relevantnosti obsahu vzdělávání pro potřeby trhu práce s cílem zlepšit uplatnitelnost na trhu práce

Realizátor projektu:

Statutární město Karviná

Hlavní přeshraniční partner:

Město Prievidza

Popis projektu

Projekt je zaměřen na rozvoj na trhu práce široce poptávaných technických dovedností i tzv. přenositelných kompetencí (kreativita, aktivní přístup, řešení problémů, spolupráce atd.), které jsou uplatnitelné napříč ekonomickými sektory a tedy zvyšují adaptabilitu na trhu práce. Obsah projektu byl nadefinován v souladu s cílem vyvinout, ověřit a zavést nový a inovovaný společný vzdělávací program pro základní školy s důrazem na získání klíčových kompetencí požadovaných trhem práce.

"AdTech"