Školní jídelna

PLATBA ZA STRAVOVÁNÍ:

Platba za stravování probíhá od pondělí do pátku v kanceláři školní jídelny (vchod ze školního dvora).
Vždy od: 7:00-9:00.

Přihlašování a odhlašování obědů na následující den 7:00 - 9:00.

ZMĚNY V ODEBÍRÁNÍ OBĚDŮ:

Odhlašování a přihlašování obědů nutno nahlásit 2 pracovní dny předem (do 9:00).

OBĚDY V DOBĚ NEMOCI:

V první den nemoci lze odebrat oběd do jídlonosiče, v ostatních dnech nemoci je nutno stravu odhlásit nebo lze odebírat obědy do jídlonosiče, ale již za plnou cenu obědu.