Školní jídelna

PLATBA ZA STRAVOVÁNÍ:

Platba za stravování probíhá v hotovosti v kanceláři školní jídelny – vchod ze školního dvora.

Otevřeno denně po – pá od 7:45 – 9:00 hodin.

ZMĚNY V ODEBÍRÁNÍ OBĚDŮ:

odhlašování a přihlašování nutno nahlásit 2 pracovní dny předem (do 9:30hodin).

OBĚDY V DOBĚ NEMOCI:

v první den nemoci lze odebrat oběd do jídlonosiče, v ostatních dnech nemoci je nutno stravu odhlásit nebo lze odebírat obědy do jídlonosiče, ale již za plnou cenu obědu (55,-Kč).