Charakteristika MŠ Spojka

Charakteristika:

Mateřská škola je od 1. 1. 2016 součástí Základní školy Družby, jejímž zřizovatelem je Statutární město Karviná. Původně byl však její provoz zahájen již 1. 11. 1952. Jedná se tedy o mateřskou školu s velmi dlouhou tradicí. Škola sídlí v jednopatrové vilové budově obklopené zahradou s herními prvky pro děti a dostatečným prostorem pro volný pohyb dětí. Součástí MŠ je i vlastní školní jídelna.

Kapacita školy je 60 dětí, v letošním školním roce jsme otevřeli tři oddělení.

  1. Sluníčka

  2. Motýlci

  3. Berušky

První dvě oddělení jsou primárně určena pro děti plnící povinnou předškolní docházku, tedy děti 5 – leté, třetí oddělení je určeno pro nejmladší dětí, kde dochází děti již od 2,5 let.
Provoz školy je celodenní, tedy od 6.30 – 15.30 hod. Děti se vzdělávají dle aktualizovaného ŠVP „Pohyb nás baví, hrajeme si a jsme zdraví“ s prvky tvořivé dramatiky. Snažíme se rozvíjet samostatnost, sebekontrolu, vést děti ke zdravému sebevědomí, připravit je na život s danými pravidly a zprostředkovat jim základní poznatky ze všech oblastí života.


Dětem nabízíme:

  • příjemné a podnětné prostředí
  • přirozené začlenění do kolektivu dětí, navázání prvních přátelství
  • vyváženost organizovaných činností a volných her
  • poznávání světa v souvislostech
  • práci v centrech aktivit
  • nadstandartní vybavení učebními pomůckami a hračkami