Výchovný poradce

Výchovný poradce

Mgr. Radek Suchánek

telefon: 596 311 317
email: suchanek@zsdruzby.cz
konzultační hodiny: kdykoli po předchozí domluvě
pracovna: kabinet výchovného poradce (č. B 64, přístavba mezi 1. a 2. patrem)

 

Poskytované služby:

  • profesní orientace žáků
  • evidence přihlášek žáků na střední školy a střední odborná učiliště
  • vyhledávání a sledování talentovaných, nadaných a mimořádně nadaných žáků ve spolupráci s třídními učiteli
  • řešení výukových a výchovných problémů žáků ve spolupráci s třídními učiteli a zákonnými zástupci
  • řešení neomluvené absence ve spolupráci se školním metodikem prevence
  • evidence a ohlašování neomluvené absence žáků, konzultace s pracovníky příslušného odboru Magistrátu města Karviná
  • spolupráce s institucemi (Magistrát města Karviné, Policie ČR, Okresní soud Karviná, lékaři)

 

Důležité odkazy:

Atlas školství (vyhledávání škol a oborů v ČR)

http://www.atlasskolstvi.cz/

Portál MPSV (vyhledávání škol a oborů v ČR)

https://www.mpsv.cz/-/vyhledavani-skol-a-oboru

Infoabsolvent (vyhledávání škol a oborů v ČR)

http://www.infoabsolvent.cz/Skoly/Seznam

Adresář škol na MŠMT

http://rejskol.msmt.cz/

Moravskoslezský kraj - Krajský úřad

http://www.msk.cz/skolstvi/index.html

 

Informace k přijímacímu řízení na SŠ:
Informace pro přijímání na střední školy

Vyplnění přihlášky