Sociální pedagog

Sociální pedagog:

Věra Adamusová DiS., MBA

telefon:  
email: adamusova@zsdruzby.cz
konzultační hodiny: kdykoli po předchozí domluvě
pracovna:  
Pondělí a úterý 8:00 - 14:00 - mezi 11:30 a 13:30 pauza na oběd
kabinet školního speciálního pedagoga (č. B 73, přístavba mezi 1. a 2. patrem)
 
Středa, Čtvrtek a Pátek 8:00 - 14:00 - mezi 11:30 a 13:30 pauza na oběd
kabinet 1. stupně - přízemí

Poskytované služby:

Školní sociální pedagog vykonává činnost vzdělávací, poradenskou, konzultační, diagnostickou, metodickou a informační.

Škole zajišťuje:

 • asistence v hodinách - pomoc žákům lépe se koncentrovat na výuku a vyučujícího
 • náhledy do hodin - zjišťování klima a vztahů ve třídě
 • workshopy - diskuzní skupiny na určitá témata - například šikana
 • doprovod - žáka domů, nebo zákonného zástupce do ostatních návazných institucí
 • návštěvy rodin - pedagogizace rodiny - pomoc s učením a denním řádem žáků
 • osobní rozhovory - se žáky i zákonnými zástupci na témata, která je trápí nebo zajímají
 • doučování - v předmětech, které žákům nejdou
 • komunikace s ostatními institucemi - OSPOD, Středisko výchovné péče, Pedagogicko psychologická poradna a jiné
 • jednání se Zákonnými zástupci a Výchovné komise - účast sociálního pedagoga - následná péče o rodinu a žáka
 • práce v komunitě - organizace akcí pro rodiče a celé rodiny
 • ostatní sociální pedagogové a odborníci ve městě - pořádání společných akcí a sdílení dobré praxe.