ZŠ a MŠ Družby, Karviná>Projekty>Prevence předčasných odchodů ze ZŠ

Prevence předčasných odchodů ze ZŠ

Prevence předčasných odchodů ze vzdělávacího procesu

Cílem projektu je komplexní podpora dětí vyrůstajících ve ztížených socio-ekonomických podmínkách, které je vhodné podporovat s ohledem na jejich školní úspěšnost nejen v procesu docházky do školy, ale i v mimoškolních aktivitách a v prostředí rodiny.