Stravování

Stravování - MŠ U Vilíka a MŠ Spojky

Zákonní zástupci vždy omlouvají nepřítomnost dítěte paní učitelce ve své třídě.

Pro dítě předem neomluvené, první den nemoci, má zákonný zástupce možnost vyzvednout oběd,

a to v době od 11:00 - 11:30 hodin do vlastních čistých přenosek.

vedoucí ŠJ a provozu MŠ: Zuzana Letochová, tel: 558 846 002


Výše plateb:

celodenní stravování dětí 3-6 let - 43 Kč
celodenní stravování dětí 6-7 let - 47 Kč

Termín úhrady stravného je vždy uveden na informační tabuli ve vestibulu mateřské školy spolu s částkou k úhradě.