MŠ U Vilíka

Provoz mateřské školy:

  • denně 6.00 – 16.00 hodin

Organizace dne

6:00 - otvíráme MŠ a děti se schází v dané třídě

7:15 - odcházíme do svých tříd (všichni máme na programu volnou hru, s průběžným plněním daných úkolů podle třídního plánu učitelky)

08:15 – 08:45 - ranní svačina, v průběhu této doby mají děti možnost jíst, dbáme na maximální samostatnost, jedenkrát za měsíc si děti chystají svačinku samy

08:45 – 10:00 - učitelka pracuje s dětmi a plní dané úkoly třídního plánu, pracuje s dětmi ve skupinách, ostatní si volně hrají.

10:00 - jdeme všichni ven, téměř v každém počasí, kromě doby, kdy je vysoké znečistění vzduchu, které pravidelně sledujeme

11:30 – 12:00 - obědváme

12:30 – 14:15 - odpolední odpočinek. Víme, že spánek je vysoce individuální záležitost a je třeba respektovat zvláštnosti dětí. Všechny děti uléhají společně na lehátka, pokud neusnou, vstávají po 20 minutách a mají klidné hry, ostatní vstávají po probuzení (nikoho na lehátku nenutíme ležet), doba odpočinku je orientační.

14:15 – 14:45 - odpolední svačina

14:45 – 16:00 - volné hry venku nebo v MŠ a děti se rozchází domů

denně - tělovýchovné chvilky zařazujeme podle potřeby v průběhu celého dne