Současnost školy

V letošním školním roce 2020/2021 tvoří naši základní školu celkem 20 kmenových tříd. Přípravná třída, všechny třídy prvního a druhého stupně jsou umístěny na hlavní budově, tř. Družby 1383. Budova mateřské školy se nachází na ulici tř. Družby 1338. Děti ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí mají možnost navštěvovat přípravnou třídu, ve které jim usnadní vstup do základního vzdělávání. Ve škole jsou zřízeny dvě učebny ICT, které slouží nejen pro výuku předmětů souvisejících s informatikou, ale i pro výuku ostatních předmětů (např. přírodopis, zeměpis, matematika). Pro zkvalitnění výuky jsou využívány interaktivní tabule, které jsou instalovány v odborných učebnách Hv, Vv, Nj, Aj a v učebnách ICT. K výuce Tv slouží dvě standardně vybavené tělocvičny. V areálu školy je nově rekonstruována budova dílen, která slouží k výuce pracovních činností. Na škole působí školní poradenské pracoviště, které tvoří výchovný poradce, školní metodik prevence a školní speciální pedagog. Součástí školy je také školní družina a školní jídelna.