Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace

 

Adresa školy: tř. Družby 1383, 735 06 Karviná - Nové Město
Email: zs-druzby@volny.cz
Telefon hl. budova: 596 311 317
Telefon školní jídelna: 602 509 896
Telefon MŠ: 596 311 778
Telefon třída MŠ: 739 407 412
IČO: 48 004 472
Datum zařazení do sítě: 1. 1. 1993
REDIZO: 600 135 900
Zařazení do školského rejstříku: 79–01–C ZŠ
Datová schránka: hcxsfgq
E-podatelna:

podatelna@zsdruzby.cz

přehled podporovaných datových formátů dokumentů v digitální podobě

Bankovní spojení: 57-34791/0100

Kontaktní údaje zřizovatele školy

Zřizovatel: Statutární město Karviná Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
IČO zřizovatele: 00 297 534

Vedení školy

ředitel školy Mgr. Andrzej Szyja

szyja@zsdruzby.cz

zástupce statutárního orgánu školy, zástupce ředitele školy (I. stupeň) Mgr. Iveta Ondruchová

ondruchova@zsdruzby.cz

zástupce ředitele školy (II. stupeň), ICT koordinátor Mgr. David Ryška, MBA

ryska@zsdruzby.cz

zástupce ředitele školy pro ekonomiku Ing. Daniela Pawlitová

pawlitova@zsdruzby.cz

 

Zaměstnanci MŠ

Vedoucí učitelka Bc. Adriana Szmeková

szmekova@zsdruzby.cz

učitelka Jana Andrejkovičová

andrejkovicova@zsdruzby.cz

učitelka Lenka Baranová

baranova@zsdruzby.cz

učitelka Marie Dospivova

dospivova@zsdruzby.cz

školní asistentka v MŠ Natálie Jamborová

jamborova@zsdruzby.cz

učitelka Kristýna Ressová

ressova@zsdruzby.cz

Zaměstnanci ZŠ

Třídní učitelé 1. stupeň

Přípravná třída Bc. Kateřina Jachymčáková

jachymcakova@zsdruzby.cz

I. A

Mgr. Zuzana Kovaříková

kovarikova@zsdruzby.cz

I. B Mgr. Hana Drozdová

drozdova@zsdruzby.cz

II. A Mgr. Jana Stolá

stola@zsdruzby.cz

II. B Mgr. et Mgr. Jana Novosadová

novosadova@zsdruzby.cz

III. A Mgr. Jana Siederová

siederova@zsdruzby.cz

III. B Mgr. Markéta Hricíková

hricikova@zsdruzby.cz

III. C Mgr. Marie Reichlová

reichlova@zsdruzby.cz

IV. A Mgr. Alena Bednárová

bednarova@zsdruzby.cz

IV. B Mgr. Jaroslava Hanzlová

hanzlova@zsdruzby.cz

V. A Mgr. Ludmila Trávníčková

travnickova@zsdruzby.cz

V. B Bc. Marcela Molinková

molinkova@zsdruzby.cz

V. C PhDr. René Rác

rac@zsdruzby.cz

Třídní učitelé 2. stupeň

VI. A Mgr. Šárka Funioková

funiokova@zsdruzby.cz

VI. B Mgr. Martina Moravčinská

moravcinska@zsdruzby.cz

VII. A Mgr. Monika Bittová

bittova@zsdruzby.cz

VII. B Gabriela Pavlovská
pavlovska@zsdruzby.cz

VIII. A Mgr. Jana Mecnerová

mecnerova@zsdruzby.cz

VIII. B Mgr. Alena Pavelková

pavelkova@zsdruzby.cz

IX. B Mgr. Věra Hellerová

hellerova@zsdruzby.cz

Netřídní učitelé

Ing. Renáta Calabro

calabro@zsdruzby.cz

Mgr. Monika Labudková

labudkova@zsdruzby.cz

Bc. Ivan Krajča

krajca@zsdruzby.cz

Bc. Miroslav Sieder

sieder@zsdruzby.cz

Ing. Rudolf Stařičný

staricny@zsdruzby.cz

Mgr. Radek Suchánek

suchanek@zsdruzby.cz

Asistenti pedagoga

Markéta Bastová

bastova@zsdruzby.cz

Lenka Ferešová

feresova@zsdruzby.cz

Lucie Jakubczyková

jakubczykova@zsdruzby.cz

Marie Jančálková

jancalkova@zsdruzby.cz

Dominika Kollárová

kollarova@zsdruzby.cz

Jana Kroková

krokova@zsdruzby.cz

Martina Malcharová

malcharova@zsdruzby.cz

Ida Malíková

malikova@zsdruzby.cz

Valerie Misányiová

misanyiova@zsdruzby.cz

Renata Panenková

panenkova@zsdruzby.cz

Natálie Salamonová

salamonova@zsdruzby.cz

Katarína Siváková

sivakova@zsdruzby.cz

Milada Stejskalová

stejskalova@zsdruzby.cz

Zaměstnanci - další

Ekonomka Ing. Daniela Pawlitová

pawlitova@zsdruzby.cz

Sekretářka Markéta Skotnicová

sekretarka@zsdruzby.cz

Školník Rostislav Lukeš

lukes@zsdruzby.cz

Vedoucí výdejny obědů Anna Chroboková

chrobokova@zsdruzby.cz

Vrátný Čestmír Kročil