Projekty

eTwinning 2015/2016 2016/2017      
MAP   2016/2017      
Cesta příběhů   2016/2017      
Women for women   2016/2017      
Drab Foundation   2016/2017      
Škola pro všechny   2016/2017      
Šablony pro ZŠ Družby     2017/2018    
Podpora kompetencí, gramotností a exekutivních dovedností žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí     2017/2018    
Společně k lepšímu učení       2018/2019  
AdTech         2019/2020
Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Družby a ZŠ a MŠ Slovenská v Karviné         2020/2021
Doučování žáků škol         2021/2022

Publicita projektu