Projekty

eTwinning
MAP
Cesta příběhů
Women for women
Drab Foundation
Škola pro všechny
Šablony pro ZŠ Družby
Podpora kompetencí, gramotností a exekutivních dovedností žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí
Společně k lepšímu učení
AdTech
Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Družby a ZŠ a MŠ Slovenská v Karviné
Doučování žáků škol
Prevence předčasných odchodů ze základních škol

 

 

Publicita projektu