Žákovský parlament

ZVOLENÍ ČLENOVÉ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Hlavní náplní a činností ŽP:

 • zapojení žáků do života školy
 • učení žáků lepším komunikačním dovednostem mezi sebou, ve vztahu k vyučujícím a všem dospělým
 • spolupodílení se na dodržování pravidel školy
 • vytvoření zázemí pro vyslovení názorů a námětů žáků týkajících se života školy
 • připomínky, náměty ke zlepšení chodu školy a jejího okolí, řešení problémů vzniklých během školního roku
 • organizace školních akcí a soutěží
 • seznámení žáků s plánovanými akcemi na další měsíc
 • aktualizace informací o ŠŽP na nástěnce, televizích v prostorách škol a webových stránkách

Zasedání parlamentu:

 • konají se 1 x do měsíce, případně dle potřeby, o jeho konání jsou žáci předem informováni
 • účastní se dva zástupci za káždou třídu
 • jsou dokumentována zápisem

Akce Žákovského parlamentu

 • sběr baterií
 • kontrola přezouvání, ŽK a psacích potřeb 
 • Atletika
 • Násobilkový král
 • „Halloween“ – Soutěž o tematicky vyzdobenou třídu a nejoriginálnější masku.
 • Soutěž - Vánoční výzdoba třídy
 • Soutěž - Jarní výzdoba třídy
 • Velikonoční turnaj ve vybíjené – pod vedením Mgr. Moravčinské a Mgr. Mecnerové
 • Velikonoční turnaj ve fotbale – pod vedením Ing. Stařičného
 • Soutěž v PC hrách – Counter Strike - pod vedením Mgr. Ryšky, MBA
 • ZŠ Družby má talent