GRAMMY

Naše škola je zapojena do projektu „GRAMMY“

reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000620

Projekt je realizován v období od 1. 12. 2016 do 30. 11. 2019.

Projekt svými aktivitami při vytváření podmínek pro kvalitnější podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s akcentem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí přispěje k rozvoji klíčových kompetencí žáků potřebných k uplatnění v životě.

Aktivity projektu vychází z aktuálních potřeb škol ze tří krajů (Moravskoslezský, Jihomoravský, Olomoucký), které se dlouhodobě věnují vzdělávání žáků cílové skupiny a zároveň ve volnočasových aktivitách spatřují možnost rozvíjet u těchto žáků takové dovednosti a znalosti, které následně uplatní ve výuce, čímž dochází ke zlepšení jejich vzdělávacích výsledků.

Specifickými cíli a současně aktivitami projektu jsou:

Rozvoj čtenářské gramotnosti na 2. stupni ZŠ
Rozvoj matematické gramotnosti na ZŠ
Rozvoj sociálních a občanských kompetencí/gramotností na ZŠ
Podpora zvyšování motivace pro studium technických a přírodovědných oborů
Rozvoj exekutivních dovedností
Rozvoj jazykové gramotnosti

Projekt realizuje Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, p.o. ve spolupráci s 11 partnerskými školami:

Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace www.ddvrbno.cz

Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace www.zsbayera.cz

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace www.szmkarvina.cz

Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace zskarasova.webnode.cz

Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace www.zsdruzby.cz

Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace www.zsgebauerova.cz

Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace www.zschrjukinova.cz

Základní škola T. G. Masaryka Bohumín - Pudlov Trnková 280 okres Karviná, příspěvková organizace www.zspudlov.cz

Základní škola a Mateřská škola Hanušovice, okres Šumperk www.zshanusovice.cz

Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21, příspěvková organizace www.zskrenova.cz

Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28. října 22, příspěvková organizace www.osmec.cz

Bližší informace naleznete na webových stránkách projektu

http://www.kvic.cz/aktuality/420/1/Projekty/Aktualni/GRAMMY/Aktuality

Naše škola v rámci projektu realizuje tyto aktivity:

Název klíčové aktivity

Název volnočasové aktivity

ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA 2. ST. ZŠ

Klub rozvoje čtenářské gramotnosti

ROZVOJ MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI NA ZŠ

Klub rozvoje matematické gramotnosti

ROZVOJ SOCIÁLNÍCH A OBČANSKÝCH KOMPETENCÍ /

GRAMOTNOSTÍ NA ZŠ

Klub - Škola jako centrum komunity

Klub redakce školních novin

Filmový klub

PODPORA ZVYŠOVÁNÍ MOTIVACE PRO STUDIUM TECHNICKÝCH

A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ

Klub rozvoje technických
a přírodovědných oborů

ROZVOJ EXEKUTIVNÍCH DOVEDNOSTÍ

Kroužek "Bojová umění"

Kroužek "Aerobic"

Kroužek "Taneční"

Kroužek "Školní kapela"

Kroužek "Dramatický"