6. ročník

Domácí úkoly jsou rozdělené podle jednotlivých měsíců. V případě potřeby můžeš kontaktovat svého učitele.

6.A

6.B 

DOMÁCÍ ÚKOLY - KVĚTEN 3. 5.

Český jazyk

Mluvnice

IVP

Matematika

Jednotky obsahu

Krychle a kvádr

Povrch krychle a kvádru

Anglický jazyk

My room IVP

My room

Fyzika

Elektrické napětí

Dějepis

Krize republiky

Přírodopis

Vážky a stejnokřídlí

Zeměpis

Biosféra

Biosféra IVP

Výchova ke zdraví

Zdravá výživa

Hudební výchova

Významní čeští skladatelé

DOMÁCÍ ÚKOLY - KVĚTEN 3. 5.

Český jazyk

Mluvnice

IVP

Matematika

Společný násobek

Anglický jazyk

My room IVP

My room

Fyzika

Elektrické napětí

Dějepis

Krize republiky

Přírodopis

Vážky a stejnokřídlí

Zeměpis

Biosféra

Biosféra IVP

Výchova ke zdraví

Zdravá výživa

Hudební výchova

Významní čeští skladatelé

DOMÁCÍ ÚKOLY - KVĚTEN 10. 5.

Český jazyk

Práce s textem

IVP

Matematika

Jednotky objemu

Objem krychle a kvádru

Jednotky objemu teorie

Anglický jazyk

Find

Fyzika

Elektrické spotřebiče

Dějepis

Gaius Julius Caesar

Přírodopis

Rovnokřídlí

Zeměpis

Přírodní krajiny IVP

Přírodní krajiny

Výchova ke zdraví

Péče o zdraví

DOMÁCÍ ÚKOLY - KVĚTEN 10. 5.

Český jazyk

Práce s textem

IVP

Matematika

Tělesa

Anglický jazyk

Find

Fyzika

Elektrické spotřebiče

Dějepis

Gaius Julius Caesar

Přírodopis

Rovnokřídlí

Zeměpis

Přírodní krajiny IVP

Přírodní krajiny

Výchova ke zdraví

Péče o zdraví

Hudební výchova

Hudební nástroje