Aktuality

Organizace vzdělávání od 23. 11.

Vážení rodiče, milí žáci 

od pondělí 23.11. pokračuje povinná prezenční výuka pro 1. a 2. ročníky. Výuka bude probíhat dle standartního rozvrhu. Žáci budou vstupovat do školy odděleně podle přiloženého harmonogramu.

Pro žáky 3. až 5. ročníku jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka. Své požadavky směřujte na třídní učitele 3. až 5.ročníku. Kontakty najdete na stránkách školy (zsdruzby.cz) nebo volejte 596 311 317.

více informací naleznete zde.

Plánek zde.

 

Organizace vzdělávání od 16. listopadu

Vážení rodiče, milí žáci

od středy 18.11. se vládním opatřením obnovuje povinná prezenční výuka pro 1. a 2. ročníky. Výuka bude probíhat dle standartního rozvrhu. Žáci budou vstupovat do školy odděleně podle přiloženého harmonogramu (viz níže).

Dále připomínáme, že povinná distanční výuka pro 3. až 9. ročník pokračuje od 16.11. stejným způsobem jako doposud (pondělí - výdej úkolů, pátek - odevzdávání úkolů).

Více informací naleznete zde.

 

 

Informace - Přípravná třída

Vážení rodiče, milé děti,

od středy 4. 11. opět otevíráme přípravnou třídu, a to v čase od   8 – 11 hod.

Sraz dětí je v 7:45 u vchodu do školní družiny, v 11:05 si žáky vyzvedáváte. Školní družina je uzavřena, obědy nejsou zajištěny. Účast žáků je dobrovolná. Děti, které se nebudou účastnit prezenční výuky, plní úkoly jako doposud, tzn. distančně (výdejní okénka na nádvoří školy). Prosíme o zajištění roušek pro Vaše děti a vyplněná čestná prohlášení o bezinfekčnosti. Veškerá platná vládní a hygienická opatření jsou z naší strany dodržena a zajištěna.

Těšíme se na vaši účast.   V Karviné, dne 3. 11. 2020

Bc. Kateřina Jachymčáková, třídní učitelka

Mgr. Andrzej Szyja, ředitel školy

 

Informační letáky

 

Distanční výuka

Vážení rodiče, milí žáci,
máme za sebou první dny distanční výuky spojené s uzavřením škol. 
 
V příštím týdnu jsou podzimní prázdniny a pokud se školy 2. 11. 2020 neotevřou, budeme postupovat následovně:
 
Výdej úkolů: úterý 3. 11. 2020  na nádvoří školy od 9:00 do 14:00.
Odevzdání úkolů: pátek 6. 11. 2020 od 9:00 do 12:00 na nádvoří školy.
 
Rodiny, které jsou v karanténě nebo nemocné prosíme o telefonický kontakt s třídním učitelem, kde si domluvíte předání úkolů.
 
Online výuka probíhá přes aplikaci Google Classroom, kde si příslušní vyučující domlouvají tzv Meety se žáky. Tato výuka pokračuje beze změn.
 
YOUTUBE ZS DRUZBY je náš podpůrný výukový kanál, kde se můžete podívat na pracovní postupy při plnění vyzvednutých úkolů. 
 
Děkuji těm, kteří se zapojili a pilně pracují na úkolech. Je Vás velká většina. Těm, kteří dosud nezačali pracovat připomínám, že distanční výuka je povinná a kdo nebude plnit úkoly, ponese nepříjemné následky.
 
Přeji všem krásné podzimní prázdniny, které využijte k uzdravení a odpočinku. Věřím, že se co nejdříve znovu setkáme ve školních lavicích.
 

Přípravná třída - uzavřena

Vážení rodiče, milí žáci

přípravná třída paní učitelky Bc. Kateřiny Jachymčákové je také uzavřena. 

 

Distanční výuka od 14. 10. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

od středy 14. 10. 2020 začíná platit povinné domácí vzdělávání, kdy žáci nechodí do školy, ale plní své školní povinnosti doma. Výdej úkolů bude probíhat na nádvoří školy, stejně jako na jaře.

Dodržujte prosím rozestupy, noste ochranu dýchacích cest a dbejte všech hygienických opatření.

VÝDEJ ÚKOLŮ: PONDĚLÍ 19. 10. 2020 OD 9:00 DO 14:00

ODEVZDÁNÍ ÚKOLŮ: PÁTEK 23. 10. 2020 OD 10:00 DO 13:00!

orientační plán zde.

Děkujeme za spolupráci a věříme, že i tentokrát spolu všechno zvládneme, stejně jako v jarních měsících.

 

                         Vedení školy a kolektiv pedagogů.

 

Webinář pro studenty

Dne 8. 10. 2020 se žáci 8. ročníku naší školy zúčastnili webináře o HIV pro studenty. V rámci webináře sledovali diskusi odborníků a životní příběhy lidí, kteří se nakazili virem HIV. Po shlédnutí měli možnost o tomto tématu ještě dále hovořit mezi sebou s vyučující i se školním metodikem prevence.

 

Rozdělení tříd - distanční výuka

 

Distanční výuka od 12. 10. 2020

 

Vážení rodiče, žáci II. stupně,

vzhledem k nově vydaným opatřením vlády se u 2. stupně základních škol zavádí střídavá výuka.

První stupeň pokračuje v běžné výuce.

Týden od 12. 10. 2020 do 16. 10. 2020:

Do školy chodí žáci 6.A, 7.A, 8.A a 9.A.  Žáci 6.B, 7.B a 8.B se vzdělávají doma.

Výdej úkolů pro žáky, kteří zůstávají doma, bude v pondělí na vrátnici od 9:00 do 11:30 a od 14:00 do 15:30.

Týden od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020:

Do školy chodí žáci 6.B, 7.B a 8.B.  Žáci 6.A, 7.A, 8.A a 9.A se vzdělávají doma.

Výdej úkolů pro žáky, kteří zůstávají doma, bude v pondělí na vrátnici od 9:00 do 11:30 a od 14:00 do 15:30.

 

Domácí vzdělávání (distanční výuka) je povinné, proto je nutné si úkoly vyzvednout!

V týdnu od 26. 10. do 30. 10. 2020 bude celý týden volno pro žáky celé školy.

 

Děkuji za spolupráci.

V Karviné 9. 10. 2020, Mgr. Andrzej Szyja, ředitel školy

 

Povinná distanční výuka

Vážení rodiče,

žáci, kteří nechodí do školy kvůli nemoci nebo karantény mají povinnou distanční výuku, to znamená vzdělávání na dálku. 
 
Pro úkoly budete chodit v pondělí na vrátnici školy mezi 9:00 až 11:30 nebo 14:00-15:30. 
 
Pokud dítě onemocní během týdne, je rodič povinen vyzvednout úkoly následující pracovní den. Vážení rodiče, milí žáci, současná situace není lehká, ale věříme, že ji spolu určitě zvládneme. Přeji všem mnoho zdraví a úspěšné zvládání všech úkolů.
 
ředitel Mgr. Andrzej Szyja
 
 

Ředitelské volno 2. 10. 2020

V pátek 2. 10. 2020 ze závažných organizačních a provozních důvodů je pro žáky vyhlášeno ředitelské volno. Školní družina i školní jídelna budou v tento den mimo provoz.

 

Pátek 25. 9. 2020

Vážení rodiče, 

situace v naší škole je v současné době klidná, pokud se jedná o zdraví žáků i zaměstnanců. Dodržujeme všechna bezpečnostní opatření. Proto se v pátek 25. 9. 2020 bude v naší škole učit normálně dle rozvrhu hodin.

 

Týden knihoven

 

Opatření z MZ

Informace pro rodiče a žáky!

Od pátku 18. 9. 2020 vyšla v platnost změna v hygienických opatřeních Ministerstva zdravotnictví. Žáci 2. stupně mají povinnost nosit (roušky) ochranu dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách školy, včetně tříd, odborných učeben apod. 

Děkujeme za respektování výše uvedeného nařízení.

 

 

Mgr. Renata Stalová

Dne 14. 9. 2020 zasáhla naši školu velmi smutná zpráva. Po krátké a těžké nemoci nás ve věku 52 let navždy opustila paní učitelka Mgr. Renata Stalová. Celý svůj profesní život zasvětila ZŠ Družby. Vzpomínáme na ni s láskou a vděčností za vše, co pro naši školu udělala. Bude nám moc chybět. Rodině vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Kolektiv žáků a zaměstnanců ZŠ.

 

Návrat povinnosti nosit roušky

Vážení rodiče, milí žáci...

Od čtvrtka 10. 9. 2020 jsou povinné roušky ve všech společných prostorách školy a školských zařízeních (ve třídách žáci roušku mít nemusí). Dle pokynů Ministerstva zdravotnictví o návratu povinnosti nošení roušek ve vnitřních prostorách všech budov Vás tímto žádáme o respektování výše uvedeného nařízení. Děkujeme za pochopení :)

 

Obědy od zítra 2. září

 

Zápis do školní družiny 1. 9. od 8:45

 

Nový školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci, 

školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září v 8:00. Obnovuje se povinná školní docházka pro všechny školou povinné žáky.

Žáci přicházejí do školy hlavním vchodem v obvyklém režimu od 7:40 a jdou do tříd. Na prvňáčky v doprovodu rodičů budou před školou čekat paní učitelky třídní.

Podle nařízení vlády ve školách nebude povinnost nošení roušky.

Věříme, že společně vše zvládneme a těšíme se na Vás. Vedení školy a kolektiv pedagogických pracovníků.