Aktuality

Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky 2020

Ve středu 24. 06. 2020 naše základní škola pozvala na prohlídku školy budoucí prvňáčky, kteří  od 1. září letošního roku zasednou poprvé do školních lavic. Budoucí prvňáčci přišli v doprovodu rodičů, jiní v doprovodu prarodičů, kteří si přišli zavzpomínat na dobu, kdy do této školy chodili. Ve třídách v 1. patře na ně čekaly budoucí třídní paní učitelky, které jim ukázaly knihy, pracovní sešity a jiné pomůcky, se kterými budou pracovat od září a budoucí prvňáčci také obdrželi malou sladkost a milé překvapení. Věříme, že všem návštěvníkům, těm malým, kteří jsou hodně nedočkaví do školy, i těm dospělým, kteří si jistě zavzpomínali na školní léta, se u nás v základní škole líbilo a strávili zde příjemné dopoledne. My jim děkujeme za jejich zájem i návštěvu a rovněž se těšíme na nové a dychtivé prvňáčky, kterým přejeme šťastné vykročení do nového školního roku. Mgr. et Mgr. Jana Novosadová a Mgr. Jana Stolá

 

Prázdniny !!!

 

Dotazníkové šetření města Karviná

V rámci zpracování nového „Strategického plánu ekonomického rozvoje statutárního města Karviné“ probíhá sběr dat prostřednictvím dotazníkového šetření. Jeho cílem je zjistit, jak se Vám občanům v našem městě žije, kde vidíte jeho přednosti, kde naopak problémy a kam si přejete v budoucnu město směřovat. Vaše aktivní účast v rámci tohoto šetření nám velmi pomůže k vytvoření strategie, jejíž výslednou podobu tak můžete svým názorem ovlivnit. Budeme rovněž rádi za Vaše další podněty, myšlenky a vize, které nám v rámci tohoto průzkumu sdělíte. Níže Vám posíláme v případě Vašeho zájmu internetový odkaz na elektronickou verzi dotazníku k vyplnění. Do zpracování strategického plánu je možno se také zapojit vyplněním Pocitové mapy. Cílem pocitové mapy je zjistit, jak se Vám občanům v našem městě žije, kde vidíte jeho přednosti, kde naopak problémy nebo jaké území by se mělo dále rozvíjet. Svůj názor může každý vyjádřit tak, že na pocitové mapě označí konkrétní místo nebo místa (bod nebo body) z hlediska toho, co v nich vyvolává. K  odpovědi můžete připojit i svůj komentář. Pocitová mapa pro tvorbu strategického plánu představuje důležitý způsob toho, jak v budoucnu přistupovat k rozvoji jednotlivých lokalit ve městě. Vaše podněty tak přispějí ke zkvalitnění výsledné podoby nového strategického dokumentu města.

Jsou tam 4 otázky:

  • Kde se cítíte dobře?
  • Kde se necítíte dobře?
  • Kam byste pozvali návštěvu?
  • Kde by se město mělo rozvíjet (kde vidíte prostor pro rozvoj města/místo, které vyžaduje změnu)?

Dotazník i Pocitová mapa jsou zcela anonymní. Jejich vyplnění trvá pár minut.

Dotazník a Pocitovou mapu lze vyplnit v termínu do 25.06.2020   na těchto odkazech:

Přímý odkaz na Pocitovou mapu: https://www.pocitovemapy.cz/karvina-2020/

Přímý odkaz na Dotazník: https://www.surveymonkey.com/r/Karvina_rezidenti

Lze využít QR kód:

 

Již v pondělí - Výdej vysvědčení 29. 6. 2020

Výdej vysvědčení pro všechny žáky se uskuteční v pondělí 29. 6. 2020 ve třídách s třídními učiteli dle harmonogramu.

Žáci, kteří se v době od 25. 5. 2020 neúčastnili vzdělávání nebo konzultací ve škole, jsou povinni přinést vyplněná a podepsaná “Čestná prohlášení” o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Upozornění – vstup do budovy je možný pouze s ochranou úst a nosu. Do školy nemohou vstoupit žáci s příznaky virového onemocnění. Vstup doprovázejícím osobám není povolen.

 

Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky

Zveme rodiče budoucích prvňáčků, aby se přišli společně se svými ratolestmi podívat na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. 

Kdy: ve středu 24. 6. od 9:00 - 11:00.

Děti si mohou prohlédnout školu, tělocvičnu, šatny a také připravené třídy, ve kterých na ně bude čekat pěkný dáreček

Dopis pro budoucí prvňáčky k nahlédnutí zde.

Těšíme se na Vás :)

 

Harmonogram výběru učebnic !!!

 

Organizace vzdělávání žáků od 9. 6. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,
 
uveřejňujeme organizaci vzdělávání žáků 6. - 9. ročníků od 8. - 18. 6.
Vzdělávání bude probíhat formou třídnických hodin a konzultací, a to ve dnech 9. 6., 11. 6., 16. 6. a 18. 6.
O hygienických opatřeních a dalších podrobnostech Vás již svým dopisem informoval ředitel školy dne 4.6. 
Těšíme se na Vás.
 
Harmonogram vzdělávání 9. a 11. 6. naleznete zde.
Harmonogram vzdělávání 16. a 18. 6. naleznete zde.
 

Vzkaz prvňáčků

 

Přeplatky za ŠD

Informace pro rodiče – školní družina

Úplata za školní družinu za období od 11. 3. 2020 – 30. 6. 2020 bude vrácena rodičům žáků v hotovosti.

Kdy: ve čtvrtek 11. 6. 2020 od 8 – 12 h.

Kde: u  okénka ve dvoře základní školy.

 

Obědy ZDARMA na příští školní rok

Stravování ve školách a školkách zdarma. Informace a podmínky pro získání podpory naleznete zde.

 

Předškolní vzdělávání 2020/2021

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve šk. roce 2020/2021 ZDE.

 

Návrat do školy zvládáme skvěle !

 

Důležité informace - zdravotní stav dítěte

Vážení rodiče, prosíme o prostudování níže uvedených informací.

Do školy mohou chodit pouze zdravé děti !!! Bezpečnost a zvláštní provoz školy.

 

Otevření školy 25. 5. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

blíží se den, kdy se otvírá škola pro žáky I. stupně. Škola je na otevření připravená, všechny prostory školy prošly důkladnou dezinfekcí a bezpečné rozestupy budou dodržovány. Posíláme Vám potřebné organizační informace, a prosíme Vás o jejich důkladné přečtení.

Všechna organizační opatření jsou v souladu s manuálem MŠMT, který školy mají přizpůsobit svým potřebám.

Den nástupu: pondělí 25. 5. 2020 v 7:50

  • Žáci budou využívat 5 vchodů do školy, aby se neshlukovali a dodržovali stanovené rozestupy. Na příslušném vchodě, který žáci používají, bude vylepený název třídy.

Vchod od družiny:                 přípravná třída

Hlavní vchod:                       1. ročníky 

Vchod od jídelny:                 3. ročníky a 4. B

Vchod od malé tělocvičny:    2. ročníky a 4. A

Vchod od velké tělocvičny:   5. ročníky 

 

!!!Děti musí mít s sebou 2 roušky a sáček. Vyplněné a podepsané čestné prohlášení!!!!

Rodiče nemohou být do školy vpuštěni pod jakoukoliv záminkou dle vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Prosíme o respektování tohoto nařízení. Kontaktujte školu v případě potřeby telefonicky nebo e-mailem.

Jídelna

Žáci, kteří nemají obědy zdarma a chtějí obědvat ve škole, musí tuto informaci nahlásit vedoucí jídelny ve čtvrtek 21. 5. 2020 v čase, kdy se rozdávají úkoly! Žáci, kteří mají oběd zdarma, nemusí hlásit nic.

Věříme, že všechna opatření spolu zvládneme a už se na Vás moc těšíme J.

Mgr. Andrzej Szyja, ředitel školy a kolektiv učitelů a zaměstnanců školy

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 2020/2021

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání naleznete ZDE. Gratulujeme a těšíme se na budoucí prvňáčky :)

 

Nástup do MŠ - Informace

 

Domácí úkoly na KVĚTEN

ZMĚNA V ZADÁVÁNÍ DOMÁCÍCH ÚKOLŮ NA KVĚTĚN!!!

Od začátku května se mění systém v zadávání domácích úkolů:

1. Úkoly na pracovních listech budou vydávány stejným způsobem jako doposud, ale ne jednou měsíčně, nýbrž v týdenních intervalech – každý čtvrtek od 8 do 13 hodin z přízemních oken ze dvora školy. Zároveň budeme požadovat, aby zákonní zástupci přinesli nazpět ve složce vypracované domácí úkoly z předcházejícího období. Učitelé jejich úkoly opraví a dají jim je zpět opravené se slovním hodnocením v dalším týdnu do složky s novými úkoly. Ty rodiny, které mají k dispozici internet, mají domácí úkoly svých dětí k dispozici na webu školy.

2. Nově budou mít žáci k dispozici každý týden na školním webu a na školním youtube kanále výuková videa pro jednotlivé ročníky, která žákům usnadní vypracování úkolů v pracovních listech.

Odkaz na youtube kanál zde: Youtube ZŠ a MŠ Družby

 

Poslední 3 dny zápisu do 1. tříd !!!

Připomínáme všem zákonným zástupcům, že ZÁPIS DO 1. TŘÍD končí ve čtvrtek 30. 4. 2020. Pokud tento termín nestihnete, lze telefonicky kontaktovat školu a domluvit se. Tel. kontakt: 596 311 317.