Aktuality

Distanční výuka od 14. 10. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

od středy 14. 10. 2020 začíná platit povinné domácí vzdělávání, kdy žáci nechodí do školy, ale plní své školní povinnosti doma. Výdej úkolů bude probíhat na nádvoří školy, stejně jako na jaře.

Dodržujte prosím rozestupy, noste ochranu dýchacích cest a dbejte všech hygienických opatření.

VÝDEJ ÚKOLŮ: PONDĚLÍ 19. 10. 2020 OD 9:00 DO 14:00

ODEVZDÁNÍ ÚKOLŮ: PÁTEK 23. 10. 2020 OD 10:00 DO 13:00!

orientační plán zde.

Děkujeme za spolupráci a věříme, že i tentokrát spolu všechno zvládneme, stejně jako v jarních měsících.

 

                         Vedení školy a kolektiv pedagogů.

 

Webinář pro studenty

Dne 8. 10. 2020 se žáci 8. ročníku naší školy zúčastnili webináře o HIV pro studenty. V rámci webináře sledovali diskusi odborníků a životní příběhy lidí, kteří se nakazili virem HIV. Po shlédnutí měli možnost o tomto tématu ještě dále hovořit mezi sebou s vyučující i se školním metodikem prevence.

 

Rozdělení tříd - distanční výuka

 

Distanční výuka od 12. 10. 2020

 

Vážení rodiče, žáci II. stupně,

vzhledem k nově vydaným opatřením vlády se u 2. stupně základních škol zavádí střídavá výuka.

První stupeň pokračuje v běžné výuce.

Týden od 12. 10. 2020 do 16. 10. 2020:

Do školy chodí žáci 6.A, 7.A, 8.A a 9.A.  Žáci 6.B, 7.B a 8.B se vzdělávají doma.

Výdej úkolů pro žáky, kteří zůstávají doma, bude v pondělí na vrátnici od 9:00 do 11:30 a od 14:00 do 15:30.

Týden od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020:

Do školy chodí žáci 6.B, 7.B a 8.B.  Žáci 6.A, 7.A, 8.A a 9.A se vzdělávají doma.

Výdej úkolů pro žáky, kteří zůstávají doma, bude v pondělí na vrátnici od 9:00 do 11:30 a od 14:00 do 15:30.

 

Domácí vzdělávání (distanční výuka) je povinné, proto je nutné si úkoly vyzvednout!

V týdnu od 26. 10. do 30. 10. 2020 bude celý týden volno pro žáky celé školy.

 

Děkuji za spolupráci.

V Karviné 9. 10. 2020, Mgr. Andrzej Szyja, ředitel školy

 

Povinná distanční výuka

Vážení rodiče,

žáci, kteří nechodí do školy kvůli nemoci nebo karantény mají povinnou distanční výuku, to znamená vzdělávání na dálku. 
 
Pro úkoly budete chodit v pondělí na vrátnici školy mezi 9:00 až 11:30 nebo 14:00-15:30. 
 
Pokud dítě onemocní během týdne, je rodič povinen vyzvednout úkoly následující pracovní den. Vážení rodiče, milí žáci, současná situace není lehká, ale věříme, že ji spolu určitě zvládneme. Přeji všem mnoho zdraví a úspěšné zvládání všech úkolů.
 
ředitel Mgr. Andrzej Szyja
 
 

Ředitelské volno 2. 10. 2020

V pátek 2. 10. 2020 ze závažných organizačních a provozních důvodů je pro žáky vyhlášeno ředitelské volno. Školní družina i školní jídelna budou v tento den mimo provoz.

 

Pátek 25. 9. 2020

Vážení rodiče, 

situace v naší škole je v současné době klidná, pokud se jedná o zdraví žáků i zaměstnanců. Dodržujeme všechna bezpečnostní opatření. Proto se v pátek 25. 9. 2020 bude v naší škole učit normálně dle rozvrhu hodin.

 

Týden knihoven

 

Opatření z MZ

Informace pro rodiče a žáky!

Od pátku 18. 9. 2020 vyšla v platnost změna v hygienických opatřeních Ministerstva zdravotnictví. Žáci 2. stupně mají povinnost nosit (roušky) ochranu dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách školy, včetně tříd, odborných učeben apod. 

Děkujeme za respektování výše uvedeného nařízení.

 

 

Mgr. Renata Stalová

Dne 14. 9. 2020 zasáhla naši školu velmi smutná zpráva. Po krátké a těžké nemoci nás ve věku 52 let navždy opustila paní učitelka Mgr. Renata Stalová. Celý svůj profesní život zasvětila ZŠ Družby. Vzpomínáme na ni s láskou a vděčností za vše, co pro naši školu udělala. Bude nám moc chybět. Rodině vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Kolektiv žáků a zaměstnanců ZŠ.

 

Návrat povinnosti nosit roušky

Vážení rodiče, milí žáci...

Od čtvrtka 10. 9. 2020 jsou povinné roušky ve všech společných prostorách školy a školských zařízeních (ve třídách žáci roušku mít nemusí). Dle pokynů Ministerstva zdravotnictví o návratu povinnosti nošení roušek ve vnitřních prostorách všech budov Vás tímto žádáme o respektování výše uvedeného nařízení. Děkujeme za pochopení :)

 

Obědy od zítra 2. září

 

Nový školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci, 

školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září v 8:00. Obnovuje se povinná školní docházka pro všechny školou povinné žáky.

Žáci přicházejí do školy hlavním vchodem v obvyklém režimu od 7:40 a jdou do tříd. Na prvňáčky v doprovodu rodičů budou před školou čekat paní učitelky třídní.

Podle nařízení vlády ve školách nebude povinnost nošení roušky.

Věříme, že společně vše zvládneme a těšíme se na Vás. Vedení školy a kolektiv pedagogických pracovníků.

 

Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky 2020

Ve středu 24. 06. 2020 naše základní škola pozvala na prohlídku školy budoucí prvňáčky, kteří  od 1. září letošního roku zasednou poprvé do školních lavic. Budoucí prvňáčci přišli v doprovodu rodičů, jiní v doprovodu prarodičů, kteří si přišli zavzpomínat na dobu, kdy do této školy chodili. Ve třídách v 1. patře na ně čekaly budoucí třídní paní učitelky, které jim ukázaly knihy, pracovní sešity a jiné pomůcky, se kterými budou pracovat od září a budoucí prvňáčci také obdrželi malou sladkost a milé překvapení. Věříme, že všem návštěvníkům, těm malým, kteří jsou hodně nedočkaví do školy, i těm dospělým, kteří si jistě zavzpomínali na školní léta, se u nás v základní škole líbilo a strávili zde příjemné dopoledne. My jim děkujeme za jejich zájem i návštěvu a rovněž se těšíme na nové a dychtivé prvňáčky, kterým přejeme šťastné vykročení do nového školního roku. Mgr. et Mgr. Jana Novosadová a Mgr. Jana Stolá

 

Prázdniny !!!

 

Dotazníkové šetření města Karviná

V rámci zpracování nového „Strategického plánu ekonomického rozvoje statutárního města Karviné“ probíhá sběr dat prostřednictvím dotazníkového šetření. Jeho cílem je zjistit, jak se Vám občanům v našem městě žije, kde vidíte jeho přednosti, kde naopak problémy a kam si přejete v budoucnu město směřovat. Vaše aktivní účast v rámci tohoto šetření nám velmi pomůže k vytvoření strategie, jejíž výslednou podobu tak můžete svým názorem ovlivnit. Budeme rovněž rádi za Vaše další podněty, myšlenky a vize, které nám v rámci tohoto průzkumu sdělíte. Níže Vám posíláme v případě Vašeho zájmu internetový odkaz na elektronickou verzi dotazníku k vyplnění. Do zpracování strategického plánu je možno se také zapojit vyplněním Pocitové mapy. Cílem pocitové mapy je zjistit, jak se Vám občanům v našem městě žije, kde vidíte jeho přednosti, kde naopak problémy nebo jaké území by se mělo dále rozvíjet. Svůj názor může každý vyjádřit tak, že na pocitové mapě označí konkrétní místo nebo místa (bod nebo body) z hlediska toho, co v nich vyvolává. K  odpovědi můžete připojit i svůj komentář. Pocitová mapa pro tvorbu strategického plánu představuje důležitý způsob toho, jak v budoucnu přistupovat k rozvoji jednotlivých lokalit ve městě. Vaše podněty tak přispějí ke zkvalitnění výsledné podoby nového strategického dokumentu města.

Jsou tam 4 otázky:

  • Kde se cítíte dobře?
  • Kde se necítíte dobře?
  • Kam byste pozvali návštěvu?
  • Kde by se město mělo rozvíjet (kde vidíte prostor pro rozvoj města/místo, které vyžaduje změnu)?

Dotazník i Pocitová mapa jsou zcela anonymní. Jejich vyplnění trvá pár minut.

Dotazník a Pocitovou mapu lze vyplnit v termínu do 25.06.2020   na těchto odkazech:

Přímý odkaz na Pocitovou mapu: https://www.pocitovemapy.cz/karvina-2020/

Přímý odkaz na Dotazník: https://www.surveymonkey.com/r/Karvina_rezidenti

Lze využít QR kód:

 

Již v pondělí - Výdej vysvědčení 29. 6. 2020

Výdej vysvědčení pro všechny žáky se uskuteční v pondělí 29. 6. 2020 ve třídách s třídními učiteli dle harmonogramu.

Žáci, kteří se v době od 25. 5. 2020 neúčastnili vzdělávání nebo konzultací ve škole, jsou povinni přinést vyplněná a podepsaná “Čestná prohlášení” o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Upozornění – vstup do budovy je možný pouze s ochranou úst a nosu. Do školy nemohou vstoupit žáci s příznaky virového onemocnění. Vstup doprovázejícím osobám není povolen.

 

Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky

Zveme rodiče budoucích prvňáčků, aby se přišli společně se svými ratolestmi podívat na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. 

Kdy: ve středu 24. 6. od 9:00 - 11:00.

Děti si mohou prohlédnout školu, tělocvičnu, šatny a také připravené třídy, ve kterých na ně bude čekat pěkný dáreček

Dopis pro budoucí prvňáčky k nahlédnutí zde.

Těšíme se na Vás :)