Aktuality

Harmonogram výběru učebnic !!!

 

Organizace vzdělávání žáků od 9. 6. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,
 
uveřejňujeme organizaci vzdělávání žáků 6. - 9. ročníků od 8. - 18. 6.
Vzdělávání bude probíhat formou třídnických hodin a konzultací, a to ve dnech 9. 6., 11. 6., 16. 6. a 18. 6.
O hygienických opatřeních a dalších podrobnostech Vás již svým dopisem informoval ředitel školy dne 4.6. 
Těšíme se na Vás.
 
Harmonogram vzdělávání 9. a 11. 6. naleznete zde.
Harmonogram vzdělávání 16. a 18. 6. naleznete zde.
 

Vzkaz prvňáčků

 

Obědy ZDARMA na příští školní rok

Stravování ve školách a školkách zdarma. Informace a podmínky pro získání podpory naleznete zde.

 

Předškolní vzdělávání 2020/2021

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve šk. roce 2020/2021 ZDE.

 

Návrat do školy zvládáme skvěle !

 

Důležité informace - zdravotní stav dítěte

Vážení rodiče, prosíme o prostudování níže uvedených informací.

Do školy mohou chodit pouze zdravé děti !!! Bezpečnost a zvláštní provoz školy.

 

Otevření školy 25. 5. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

blíží se den, kdy se otvírá škola pro žáky I. stupně. Škola je na otevření připravená, všechny prostory školy prošly důkladnou dezinfekcí a bezpečné rozestupy budou dodržovány. Posíláme Vám potřebné organizační informace, a prosíme Vás o jejich důkladné přečtení.

Všechna organizační opatření jsou v souladu s manuálem MŠMT, který školy mají přizpůsobit svým potřebám.

Den nástupu: pondělí 25. 5. 2020 v 7:50

  • Žáci budou využívat 5 vchodů do školy, aby se neshlukovali a dodržovali stanovené rozestupy. Na příslušném vchodě, který žáci používají, bude vylepený název třídy.

Vchod od družiny:                 přípravná třída

Hlavní vchod:                       1. ročníky 

Vchod od jídelny:                 3. ročníky a 4. B

Vchod od malé tělocvičny:    2. ročníky a 4. A

Vchod od velké tělocvičny:   5. ročníky 

 

!!!Děti musí mít s sebou 2 roušky a sáček. Vyplněné a podepsané čestné prohlášení!!!!

Rodiče nemohou být do školy vpuštěni pod jakoukoliv záminkou dle vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Prosíme o respektování tohoto nařízení. Kontaktujte školu v případě potřeby telefonicky nebo e-mailem.

Jídelna

Žáci, kteří nemají obědy zdarma a chtějí obědvat ve škole, musí tuto informaci nahlásit vedoucí jídelny ve čtvrtek 21. 5. 2020 v čase, kdy se rozdávají úkoly! Žáci, kteří mají oběd zdarma, nemusí hlásit nic.

Věříme, že všechna opatření spolu zvládneme a už se na Vás moc těšíme J.

Mgr. Andrzej Szyja, ředitel školy a kolektiv učitelů a zaměstnanců školy

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 2020/2021

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání naleznete ZDE. Gratulujeme a těšíme se na budoucí prvňáčky :)

 

Nástup do MŠ - Informace

 

Domácí úkoly na KVĚTEN

ZMĚNA V ZADÁVÁNÍ DOMÁCÍCH ÚKOLŮ NA KVĚTĚN!!!

Od začátku května se mění systém v zadávání domácích úkolů:

1. Úkoly na pracovních listech budou vydávány stejným způsobem jako doposud, ale ne jednou měsíčně, nýbrž v týdenních intervalech – každý čtvrtek od 8 do 13 hodin z přízemních oken ze dvora školy. Zároveň budeme požadovat, aby zákonní zástupci přinesli nazpět ve složce vypracované domácí úkoly z předcházejícího období. Učitelé jejich úkoly opraví a dají jim je zpět opravené se slovním hodnocením v dalším týdnu do složky s novými úkoly. Ty rodiny, které mají k dispozici internet, mají domácí úkoly svých dětí k dispozici na webu školy.

2. Nově budou mít žáci k dispozici každý týden na školním webu a na školním youtube kanále výuková videa pro jednotlivé ročníky, která žákům usnadní vypracování úkolů v pracovních listech.

Odkaz na youtube kanál zde: Youtube ZŠ a MŠ Družby

 

Poslední 3 dny zápisu do 1. tříd !!!

Připomínáme všem zákonným zástupcům, že ZÁPIS DO 1. TŘÍD končí ve čtvrtek 30. 4. 2020. Pokud tento termín nestihnete, lze telefonicky kontaktovat školu a domluvit se. Tel. kontakt: 596 311 317. 

 

Zápis do Přípravné třídy

 

 

Zápisový lístek na SŠ

Informace pro zákonné zástupce vycházejících žáků.

Zápisový lístek

 

Zápis do předškolního vzdělávání 2020/2021

Informace pro zákonné zástupce ohledně zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2020/2021.

 

ZŠ Družby má talent

Chceš předvést svůj talent? Tak natoč video!

  • Video může obsahovat zpěv, tanec, kouzla, hru na hudební nástroje, triky s míčem, apod.
  • Maximální délka videa je 3 minuty.
  • Video ulož pod svým jménem, příjmením a třídou (např. JanNovak7a.mp4)
  • Kam videa zasílat?

1) Naskenuj QR kód zde. nebo

2) klikni na odkaz zde.

  • Videa zasílejte do 15. 5. 2020
  • Vítěze zveřejníme na webových stránkách naší školy.

Mgr. Moravčinská moravcinska@zsdruzby.cz 

 

Informace k zápisům do 1. tříd

Důležité informace pro rodiče budoucích prvňáčků:

Zápisy do prvních tříd probíhají v plném proudu. Vzor, jak správně vyplnit žádost o přijetí Vašeho dítěte do prvního ročníku, je vyvěšen na vstupních dveřích naší školy. Zde je také umístěna schránka, do které můžete vyplněné žádosti odevzdat.

V případě dotazů nás kontaktujte v dopoledních hodinách na tel. 596 311 317. 

Těšíme se na budoucí prvňáčky!

 

Přijímací řízení na střední školy - změna

Přečtěte si důležité informace, týkající se příjímacího řízení na SŠ zde.

 

Zpráva pro rodiče

Vážení rodiče,
kdo má zájem o Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy, může napsat na e-mail sekretarka@zsdruzby.cz. Paní sekretářka Vám obratem pošle e-mail. Kdo nemá možnost používat e-mail, tiskopisy se budou vydávat v pondělí 30. 3. 2020.