Aktuality

Školní noviny DRUŽBÁČEK

Právě vyšlo 1. letní číslo školních novin DRUŽBÁČEK. Najdete v něm velký rozhovor s panem ředitelem, seznam všech klubů a kroužků, které se vedou na naší škole v rámci projektu GRAMMY a spoustu dalších informací.

Přejem Všem žákům a zaměstnancům školy krásné prázdniny plné sluníčka a odpočinku.

DRUŽBÁČEK - 1. letní číslo

 

Ředitelské volno 30. 6. 2017

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna zde

 

"Svět techniky" – Ostrava Vítkovice 16.6.2017

V pátek 16.6.2017 se žáci 7. a 8. tříd zúčastnili výukového programu "Jak zprovoznit nemocnici" ve "Světě techniky" v Ostravě. Měli možnost vyzkoušet si, jak lze přeměnit elektrický proud ve světlo, zvuk či pohyb – alarm, vrtulník. Dozvěděli se také, jak využít a přeměnit energii Slunce ve svůj prospěch. Po ukončení programu si prohlédli další zajímavosti ze světa těžkého průmyslu – animaci výroby železa a oceli, měli možnost "vyrobit" si lžičku. Seznámili se se světlem i zvukem formou her.
Nakonec jsme si prohlédli zmenšený model planety Země.

Ing. Marie Cudráková

Fotogalerie zde

 

CHEMIE JINAK - 9. TŘ.: CUKRY, TUKY, BÍLKOVINY V PRAXI

V pátek 9. června jsme si hodinu chemie vyzkoušeli v žákovské kuchyňce. Rozhodli jsme se ověřit vlastnosti organických sloučenin v praxi. JAK? Naše pokusy a výsledky můžete vidět na fotografiích.

Ing. Marie Cudráková

Fotogalerie zde

 

Družina hledá X faktor

Žákyně z oddělení PIRÁTŮ si pro čtvrteční den připravily soutěž "Družina hledá X faktor". Vše si samy připravily a zorganizovaly. Žáci zpívali, tancovali a recitovali. Vítězové si domů odnesli diplomy a odměnu.

1. místo z I. oddělení vyhrála: Helena Tomesová, romský tanec

1. místo z II. oddělení vyhrály: Emílie Tomesová a Marika Toráčová, tanec

Paní vychovatelky, 8. 6. 2017

Fotogalerie zde

 

Atletický čtyřboj

Dne 31. 5. 2017 a 1. 6. 2017 se naše škola zúčastnila Atletického čtyřboje. Pro naše žáky to byla především velká výzva. Chtěli dokázat, že mají sílu bojovat s nejlepšími žáky z celé Karviné. V tomto sportu jsme se po dlouhé době ukázali na startu a nevedli jsme si špatně. Sportovcům chyběla zkušenost, kterou však nahrazovali velkou bojovnosti. Věřím, že se jim celá tato sportovní akce líbila a odnesli si sebou pozitivní zážitky z kterých budeme čerpat do dalších soutěží. Naši školu reprezentovali tito žáci: Karel Tokár, Kristián Derík, Damián Toráč, Miroslav Kirvej, Marek Šabacký, Zdeněk Kandráč, Daniel Gažík.

Mgr. Kateřina Rašová

Fotogalerie zde

 

Školní turnaj ve fotbale

Dne 7. 6. 2017 se na naší škole konal školní turnaj ve fotbale. Turnaje se zúčastnili naši hoši ze sedmých a šestých tříd. Hrálo se systémem všechny třídy proti sobě. Hoši se do turnaje pustili s velkým nadšením. Všechny třídy se snažily vyhrát za každou cenu nad každou třídou. Bohužel vítězit může vždy jeden. Nakonec vyhrála podle očekávání 7.A , která opravdu podala kvalitní fotbalový výkon. Všem třídám děkuji za velmi krásný sportovní den a přeji hochům další sportovní úspěchy.

Mgr. Kateřina Rašová

Fotogalerie zde

 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

naleznete zde

 

Den dětí na Družbě 2017

Ve čtvrtek 1. června 2017 se v areálu naší školy uskutečnily oslavy Dne dětí.
Pořádajícími organizacemi byly:
Statutární město Karviná, Městská policie Karviná, Sociální služby Karviná, Slezská diakonie, Sdružení Romů Severní Moravy a samozřejmě ZŠ a MŠ Družby.
Od 14:00 hod. se mohli žáci, jejich rodiny i kamarádi zapojit do oslav sledováním kulturního programu a následně ověřením svých dovedností na různých stanovištích, které pro ně pořadatelé připravili.

Ing. Marie Cudráková

Fotogalerie zde

 

Miniházená

30. 5. 2017 byl poslední turnaj v miniházené pro 4. ročník. Damián Melichárek byl vyhlášen nejlepším střelcem.

Mgr. Jana Siederová

Fotogalerie zde

 

„Sportem k morálce“

Dne 26. 5. 2017 se na naší škole uskutečnila sportovní akce ve fotbale. Tuto sportovní událost pořádá Městská policie pod názvem „Sportem k morálce“. První kolo máme zdárně za sebou. Naší reprezentanti (Július Balogh, Dominik Kováč, Tomáš Martiničko, Kevin Balog, Jaroslav Giňa, Michal Tarnay, Karel Tokar a Damián Toráč ) se umístili na vynikajícím 3.místě. Turnaj probíhal ve výborné sportovní atmosféře, žáci z jednotlivých škol se snažili své kamarády povzbudit i když byli jejími soupeři. Touto cestou děkujeme Městské policii za jejich snažení a těšíme se na další sportovní setkání. Zároveň patří díky p. Miroslavu Siedorovi za trenérské rady žákům.

Mgr. Kateřina Rašová

Fotogalerie zde

 

Burza práce - projekt GRAMMY

V pátek 26. 5. 2017 pořádala naše škola Burzu práce v rámci projektu GRAMMY. Žáci se seznámili s odbornými profesemi, které by je mohly nasměrovat k jejich budoucím povoláním, jako jsou strojní mechanik, obráběč kovů či elektrikář. Pod vedením odborníků ze Střední školy Bohumín si žáci mohli prakticky vyzkoušet např. řezání závitů, výrobu kleští, praktickou ukázku a funkce částí spalovacího motoru a také výrobu prodlužovacích přívodů. Chtěli bychom tímto poděkovat Střední škole Bohumín za součinnost a ochotu podílet se na této akci.

Mgr. David Ryška

Fotogalerie zde

 

Pracovní činnosti na Družbě

V rámci výuky Pracovních činností sadili žáci 7. B muškáty do truhlíků a závěsných květináčů, seznamovali se tak s výsadbou rostlin a napomohli tak k estetizaci okolí školy.

Mgr. David Ryška

Fotogalerie zde

 

Návštěva divadelního představení - GRAMMY - čtenářský kroužek

Dne 11. 5. zavítali žáci z čtenářského kroužku do Městského domu kultury Karviná, kde představilo své představení „Poslední trik Georgese Mélièse“ Divadlo Drak z Hradce Králové. Tato divadelní inscenace byla inspirována pozoruhodným životním příběhem a dílem průkopníka kinematografie Georgese Méliése. Žáci se dostali do lákavého prostředí kouzelníků, triků a magie.

Mgr. Petra Lasotová, 11. 5. 2017

 

"Den Matek aneb společné tvoření" - projekt GRAMMY

Další hezké odpoledne strávili žáci z klubu - Škola jako centrum komunity, tvořením. Spolu se svými rodiči vyráběli náramky, korálky, dokonce i prsteny. Opět děkujeme EU a KVIC Ostrava!

Bc. Zdeňka Komůrková, 10. 5. 2017

Fotogalerie zde

 

Turnaj - "O pohár ředitele školy v nohejbalu"

Dne 5. 5. 2017 pořádala naše škola již čtvrtý ročník nohejbalového turnaje "O pohár ředitele školy v nohejbalu". Letos se turnaje zúčastnili ZŠ Mendelova, ZŠ Dělnická, ZŠ Majakovského a samozřejmě výběr našich žáků. V kategorii starších žáků bylo pořadí následující: 1. ZŠ Mendelova, 2. ZŠ Dělnická "A", 3. ZŠ Družby. V kategorii mladší žáci: 1. ZŠ Dělnická "A", 2. ZŠ Dělnická "B", 3. ZŠ Družby "B". Rozhodčím byl opět Bc. Miroslav Sieder, který odpískal všech 16 zápasů. Ceny zajistil ředitel školy Mgr. Andrzej Szyja.

Foto z průběhu turnaje zde.

Diplom - 3. místo - starší žáci zde

Diplom - 3. místo - mladší žáci zde

Mgr. David Ryška, 5. 5. 2017

 

Návštěva dokumentaristy, novináře, režiséra

Dnes jsme v rámci projektu GRAMMY přivítali Mgr. Marka Hýžu, dokumentaristu, scénaristu, režiséra, se kterým jsme strávili hezké odpoledne. Dověděli jsme se plno zajímavých informací. Moc děkujeme a těšíme se na příště!

Bc. Zdeňka Komůrková, 2. 5. 2017

 

Projektový den "Bezpečně na cestách"

Dne 28. 4. 2017 proběhl na naší škole projektový den „Bezpečně na cestách“, který, jak sám název napovídá, byl zaměřen na dopravní tematiku. Pro žáky byly připraveny rozmanité úkoly, při kterých si připomněli, jak se správně chovat jako účastníci silničního provozu. Na stanovištích si zahráli na chodce nebo cyklisty, dozvěděli se mnohé o dopravních značkách a pravidlech silničního provozu, ale také prokazovali svou zručnost, když v tělocvičně školy projížděli trasu na kole či koloběžce. V průběhu projektového dne se tvořilo i mnoho obrázků a výrobků, které nám budou do konce školního roku zdobit chodby a třídy školy. Starší žáci se pustili ve školních dílnách dokonce do výroby dřevěných dopravních značek nebo svítícího semaforu. Projektový den jsme si všichni moc užili.

Bezpečně na cestách - I. stupeň - zde

Bezpečně na cestách - II. stupeň - zde

Bezpečně na cestách - výtvory dětí - zde

Bezpečně na cestách - jízda zručnosti - zde

Video z dílen - zde

Mgr. Petra Lasotová, 28. 4. 2017 

Den Země

„Den Země“ plníme úkol, který nás baví. Stavíme významnou stavbu v miniaturním provedení. Žáci ze 7.A nevěří, že můžou dát dohromady „Těžní Věž Barboru“, ale dílo se nakonec podařilo.

Mgr. Kateřina Rašová

 

Čtenářský kroužek, Cesty příběhů

V pátek 28. 4. jsme si přišli poslechnout čtení z knihy Deník malého poseroutky v podání známého herce Iva Šmoldase. Navštívili jsme Regionální knihovnu v Karviné- Novém Městě. Velmi pěkná akce.

Mgr. Jana Siederová, 28. 4. 2017

Fotogalerie zde